Kaasaegsete küttesüsteemide kavandamine ★

Categories ,

Koolituse käigus saavad osalejad teadmisi uue standardi EVS 844:2022 sätestatu kohta, probleemidest ja vigadest, mis tekivad küttesüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja ülesehitamisel, vesiküttesüsteemi valiku põhimõtetest, küttesüsteemi hüdraulikast (sh hüdraulilised arvutused) ja reguleersõlmede valikust. Peale koolitust osaleja oskab valida õiget küttekeha ja oskab planeerida küttegraafikut. Peamine koolituse suund – tutvustada uute reeglitega ning analüüsida enam levinuid vigu

küttesüsteemid

260.00 

insenerid, projekteerijad, ehitajad, ehitustööde juhid, järelevalve tegijad, kinnisvara haldajad, kutsetunnistuste taotlejad

Koolitus annab 8 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

8,0 akad.t.