Energiasalvestus ja salvestustehnoloogiad ★

Energia salvestus on tänasel päeval tuule- ja päikseenergia rakendamiseks hädavajalik teema ja lähitulevikus on seda kompetentsi kindlasti vaja. Elektrienergia tootjad, tuule- ja päikeseparkide omanikud ja käitajad, paigaldajad, elektritööde teostajad saavad koolituse käigus palju kasulikku infot ja vastused nende küsimustele. Kasutage võimalust teie töö kvaliteedi parendamiseks, et konkurentide ees olla

Energiasalvestus

240.00 

elektri-, energeetika- ja ehitusinsenerid, elektrikud elektri- ja süsteemide alal, tuule- ja päikeseparkide omanikud ja käitajad, elektrienergia tootjad, kaudselt katlamajade omanikud/käitajad ja kinnisvara arendajad

Koolitus annab 3 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

6,0 akad.t.