Ehitusmaksumus. Kuidas planeerida ehituse tulu ja kulu ★

Koolitus õpetab osalejatele ehitusmaksumuse mõistet, selle kujunemist ning komponente, hindade ja kulude kujunemist, kulude kalkuleerimise reegleid ja eelarvestamist, ehitusmaksumuse analüüsi ja võrreldavust, klassifitseerimise põhimõtteid ja süsteeme, ning kuidas ehitusmaksumust kasutada projekti juhtimisel, sealhulgas hindade ja kulude kasutamist töövõtu lepingutes ning kulukontrolli süsteemi rakendamist, samuti osapoolte huve seoses ehitusmaksumusega

Ehitusmaksumus

240.00 

oodatud on eelkõige eelarvete koostamisega seotud töötajad ning projektijuhid ja kõik teised huvilised

Koolitus annab 8,4 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

7,0 akad.t.