Ehituskonstruktsioonide püsivus. Raudbetoon ★

Koolitusel õpivad osalejad raudbetooni pikaajalise vastupidavuse olulisemaid aspekte, sealhulgas raudbetooni korrosiooni, lagunemise erinevaid protsesse ning keskkonnatingimuste ja betooni koostisosade mõju materjali vastupidavusele, pakkudes samal ajal teadmisi raudbetooni kaitse ja eluea pikendamise võimalustest

Raudbetoon

230.00 

ehitusinsenerid, ehitajad ja tehnoloogid, betoonsegude tootjad, betoonitöid teostavate firmade spetsialistid, ehitustööde juhid, eksperdid ja muidugi järelevalve

6,4 TP – EELi kutsekomisjoni poolt

5,3 akad.t.