Ehitise auditi meetodid ★

Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitustehnilise kohtuekspertiisi erisustest võrreldes ehitise erakorralise auditiga. Loengu esimene osa keskendub kohtuekspertiisi läbiviimise metoodikale. Loengu teises osas käsitletakse hea ehitustava määratlemist ja erisusi kohtupraktikas

audit

230.00 

ehitusjuhi tase 6 ja tööjuhi tase 5 kutse taastõendamisel, ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, omanikujärelevalve esindajad

Koolitus annab 6,4 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

5,3 akad.t.