tel: 60 888 71
(372) 55 529 668
EST  RUS  

Arhiiv


Siit saab tellida seminare varem toiminud seminaride hulgast. Kordame selle  
juhul kui on piisav arv osalejaid.

Valige vastav teema arhiivi nimekirjast ja täitke tellimusvorm.

Peale tellimuse saamist, võtame teiega ühendust ja kooskõlastame kõik muud
küsimused.

 


Hooajalised betoneerimistööde probleemid.

 

 


Tuleohutusalane koolitus haridus- ja kolieelsete lasteasutustele

 

 


 

 


loengu *Hinnakujundus ehituses* lisafailid

 

 


Keskkonna geotehnika. Protsesside monitooring

 

 


UUS RIIGIHANGETE SEADUS EHITUSES (jõustus

 

 


4,3 TP - Ehitusprojekt. Тuleohutuse osa

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Hoonete kontroll ja energoaudiit. Seaduse nõuded

 

 


Keerulised küsimused hoonete renoveerimisel.

 

 


Inseneritööde vead. Keerulised küsimused arvutamisel.

 

 


Probleemid väliskaubanduse korraldamisel. Euroliit dikteerib reegleid.

 

 


VEAD PROJEKTEERIMISEL.

 

 


Ehitustööde ohutus. Kommenteerib tehnokontrollikeskus.

 

 


Tehniline kontroll tööstuses. Mida on vaja teada?

 

 


 

 


Tuleohutusnõuded objektidel.

 

 


 

 


UUS elektriohutusseadus jõustub 20.07.07.a. Mida see toob elektritöö ettevõtjatele.

 

 


ISO 9001. Kvaliteedi juhtimissüsteemi väljatöötamise reeglid

 

 


Järelevalve kaubanduses. Nõuded kaubale, hinnale ja märgistamisele

 

 


VENTILATSIOONISÜSTEEMID. Projekteerimisest paigalduseni

 

 


VEAD PROJEKTEERIMISEL JA EHITUSES. Kuidas neid vältida

 

 


HINNAKUJUNDUS EHITUSES. Aktuaalsed küsimused ja vigade analüüs

 

 


UUS RIIGIHANGETE SEADUS EHITUSES

 

 


Eesti vundeerimiskogemus. Pinnased ja vundamendid

 

 


Elektripaigaldiste käidu ohutus

 

 


BETOONIDE JA BETOONSEGUDE TOOTMINE. Kaasaegsed tehnoloogiad

 

 


EHITUSLEPINGUD. Teooria ja rakenduspraktika

 

 


TULEOHUTU HOONE PROJEKTEERIMINE

 

 


Registreerunud

 

 


JÄRELEVALVE EHITUSPROTSESSIS. Seadused ja praktika

 

 


ELEKTRIOHUTUSSEADUSE NÕUDED. Elektriseadmed ja elektripaigaldised

 

 


TEETÖÖDE KORRALDAMINE. 2008.a. uued nõuded

 

 


PAKEND JA PAKENDIMATERJALID. Kehtivad nõuded ja kavandatavad muudatused 2008.a.

 

 


Surveseadmed tootmisprotsessis. NORMID 2008

 

 


KAASAEGNE HOTELL. Seadus, nõuded ja reeglid

 

 


KAASAEGSED KÜTTESÜSTEEMID. Projekteerimine, arvutus, paigaldamine

 

 


NAFTATOOTED. Kütuse kvaliteet järelevalve seisukohalt

 

 


SEADUS JA ENERGIA. Energiahinna arvutuse reeglid

 

 


Tuleohutusnõuded koolieelsetes asutustes ja õppeasutustes

 

 


TÖÖSUHETE PROBLEEMID. Mida peab teadma tööandja tööseadusandlusest

 

 


Rahvusvahelised lepingud ehituses. FIDIC lepingutingimused

 

 


Ohutus ohtlikes tootmisettevõtes. Töö jäätmetega

 

 


UUED REEGLID ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemisel

 

 


EHITUSMAKSUMUSE ARVUTUS. Seadused ja praktika

 

 


MUUDATUSED KÜTTEGAASI OHUTUSE SEADUSES jõustuvad 20 juuni 2008.a.

 

 


Keerulised ja lihtsad küsimused hoonete renoveerimisel

 

 


MAAKORRALDUSTÖÖD. Teostamise reeglid, kitsendused, kontroll

 

 


EHITUSTÖÖD. Vigade teooria ja praktika

 

 


TSEMENT JA KUIVAD EHITUSSEGUD

 

 


Tuleohutusnõuded ehituses - 2008. Seadused, praktika, järelevalve

 

 


MUUDATUSED KÜTTEGAASI OHUTUSE SEADUSES jõustusid 20 juuni 2008.a.

 

 


Hinnakujundus ja kalkuleerimine toitlusettevõttes

 

 


LAMEKATUSE PROJEKTEERIMINE. Kaasaegsed tehnoloogiad ja lahendused

 

 


KATUSETÖÖD. Lamekatuste ehitus ja renoveerimine

 

 


EHITUSLEPINGUD töövõtjate ja alltöövõtjate kasuks

 

 


UUED tollinõuded ja protseduurid 2009. Kauba import. Tollimaksud

 

 


Detailplaneeringu koostamise reeglid

 

 


Pakend- ja pakendijäätmed. Kehtivad ja jõustuvad uued nõuded

 

 


Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja ekspertiis

 

 


Teetööde korraldamine. Uued nõuded ja dokumenteerimise kord (jõustuvad 26.10.2008.a.)

 

 


Keskkonnamõju hindamise probleemid

 

 


Madalpinge elektripaigaldised. Normid ja standardid. Nõuded elektritööde teostamisel

 

 


VEESEADUSE MUUDATUSED JÕUSTUVAD (al.01.01.2009). Nõuded veeressurside haldamisel ja kaitsmisel

 

 


Seaduse muudatused alates 01.01.2009.a. TULUMAKS. KÄiBEMAKS. UUS e-Maksuamet. Mida see toob ettevõtjatele?

 

 


Hind ja hinnakujundus kaubanduses. Praktilised meetodid

 

 


REOVEE PUHASTAMINE. Uued ja muudetavad nõuded. Reoveepuhastite töö korraldamine

 

 


Maavarade kaevandamine. Kaevandamisega juhtimine. Dokumenteerimine. Kontroll. *Seaduseandluse muudatused*

 

 


EHITUSSEADUS. Uued nõuded ja muudatused (al. 01.01.2009)

 

 


Detailplaneeringu praktiline kogemus. Keeruliste projektide arutlemine

 

 


PROJEKTEERIMINE. Vigade teooria ja praktika

 

 


Energia hind. Arvutused ja lepingud

 

 


Tolliprotseduuride muutmine. COMPLEX uus versioon

 

 


Jäätmekäitlus. Kavandatavad seaduse muudatused

 

 


Eesti vundeerimiskogemus. Pinnased ja vundamendid

 

 


Elektri kvaliteedi näitajad ja normid

 

 


Teede- ja tänavakatendite projekteerimine. Normid, standardid, reeglid.

 

 


Uus ehitusjärelevalve korraldus (01.05.2009.a. jõustuva ehitusseaduse järgi)

 

 


Järelevalve ehitusprotsessis. Uut seaduses ja praktikas

 

 


Gaasi hinna kujunemine. Uut regulatsioonis

 

 


Uued tuleohutusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel. Vigade analüüs

 

 


Biotsiidid-2009. Uued nõuded biotsiididele ja nende turustamisele.

 

 


Kohalikule omavalitsusele olulised muudatused planeerimis- ja ehitusseaduses

 

 


Ehitusmaksumuse arvutus. Kaasaegne praktika

 

 


Tööohutus ehituses. Uued ja muudetavad nõuded

 

 


Soojussüsteemid. Tehnilised ja praktilised lahendused

 

 


Reovee puhastamine. Kaasaegsed nõuded ja tehnilised lahendused

 

 


Veeseadus ja selle rakendamine

 

 


2010.a. nõuded gaasipaigaldistele ja nende ehitamisele

 

 


Meditsiiniliste jäätmete käitlemise kord

 

 


Tuleohutusalane koolitus vastutavatele isikutele

 

 


Piksekaitse ja maanduspaigaldiste projekteerimine

 

 


Kliimasüsteemid. Soojuspumpade ja päikeseenergia kasutamise tehnoloogiad

 

 


Liinirajatiste registreerimise kord ehitisregistrisse

 

 


Joogivee. Vee kvaliteedi, tootmise ja puhastuse probleemid

 

 


Lamekatused. Projekteerimisest renoveerimiseni

 

 


Detailplaneering. Koostamise ja vormistamise kord

 

 


Elektripaigaldiste projekteerimine (TARTUS)

 

 


Energiatõhus hoone. Tehnosüsteemide ökonoomsed lahendused

 

 


Teed - 2010. Kaasaegsed ehitamise ja remonditehnoloogiad

 

 


Fassaadide ehitamise ja saneerimise põhimõtted (materjalid ja tehnoloogiad)

 

 


Ehitusjärelevalve A ja O. Vastutus ja garantiid

 

 


Katastriüksuste registreerimine ja maakorraldustööd

 

 


Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Remontimise ja taastamise tehnoloogiad

 

 


Meil on puhkuseaeg!

 

 


KONKURSS

 

 


UUS SEADUS ON VASTU VÕETUD! TULEOHUTUSE SEADUS JÕUSTUB!

 

 


Ehitusplatsi koordinaatori koolitus

 

 


Kiirgustöötaja kiirgusohutusalane koolitus

 

 


VEE HIND. Uus regulatsioon ja arvutamise kord 2010-2011

 

 


Küttesüsteemid korterelamutes. Nende uuendamine ja efektiivsuse tõstmine

 

 


Elektriprojekti A ja O. Kehtivad ja uued nõuded

 

 


Ehitusprojekt. Mida toovad endaga uued nõuded (jõustusid 25.09.2010.a.)

 

 


Ventilatsioonist - kõik ja enamgi!

 

 


Praktiline internetiturundus

 

 


Emotsioonaalse kapitali roll ettevõtte edukuses

 

 


Piksekaitsesüsteemid. Nõuded. Arvutused. Lahendused

 

 


Hoonete soojustamine. Kaasagsed materjalid ja tehnoloogiad

 

 


Ehitiste koormused. Standardid, arvutused ning vead arvutamisel

 

 


Reoveepuhastus. Kaasaegsetest tehnoloogiatest ja seadmetest

 

 


Teede katendid. Projekteerimine, arvutused, materjalid

 

 


Betoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogia

 

 


Uued nõuded teehoiutööde ja järelevalve teostamisel. Teeregister

 

 


Ehituslepingud

 

 


Soojuspumpade projekteerimine. Arvutamise põhimõtted

 

 


Energiaettevõtete hinnaregulatsioon. Energia hind

 

 


DETAILPLANEERINGU MENETLUSE VEAD. Vaidluste lahendamise praktika

 

 


Õige katuse ehitamise tehnoloogia. Sõlmed, kinnitused, äravoolusüsteemid

 

 


Enesekontrolli ja tuleohutusearuanne. Nõuded 2012.a.

 

 


Kivikonstruktsioonid projekteerimisest renoveerimiseni

 

 


Keskkonnamõju hindamise algatamise ja läbiviimise kord

 

 


Soojussõlmede automatiseerimine. Probleemid ja lahendused

 

 


Uued tee seisundinõuded hakkasid kehtima al.01.11.11

 

 


Soojuskadude arvutamine. Arvutusskeemid. Kadude kontroll

 

 


Geodeetiline süsteem 2012. Geodeetiliste punktide andmekogu

 

 


Reovee puhastamisest ja heitvee ärajuhtimisest. Tulevased muudatused seadusandluses

 

 


Raudbetooni armeerimine. Ehitaja kuldsed reeglid

 

 


Enesekontroll ja tuleohutuse aruandluse uus süsteem

 

 


Elektripaigaldiste renoveerimisprojekt

 

 


ELEKTRIKAUBANDUSE REGULEERIMINE - 2012. Ümarlaud

 

 


FASSAADIDE SOOJUSTAMINE. KAASAEGSED INSENER-TEHNILISED LAHENDUSED

 

 


Ehitusprojektide vead. Põhjused ja tagajärjed

 

 


Ventilatsioonist - kõik ja enamgi. Renoveerimine, rekonstrueerimine, soojuspumpade kasutamine

 

 


Uued nõuded puurkaevude rajamisel. Kehtivad joogivee kvaliteedil- ja kontrollnõuded

 

 


Geotehnika insenerpraktikas. PINNASED JA VUNDAMENDID EESTIS

 

 


Asbestitöid teostava töötaja kohustuslik koolitus

 

 


Meil on väike puhkus! Jätkame tööt augusti keskel

 

 


Ehitaja kool. Kaasaegne kaldkatus

 

 


Ehituskonstruktori kool. Insenerigraafika: kaasaegne ehitusjoon

 

 


Ehitaja kool. Kaasaegne lamekatus: ehituslahendused, tehnoloogiad, vead

 

 


Teraskonstruktsioonide loengu materjalid

 

 


TERASKONSTRUKTSIOONID. Normidest ja vigadest projekteerimisel, valmistamisel, ehitamisel ja ekspluatatsioonis

 

 


Ajutise liikluskorralduse projekteerimise nõuded

 

 


Uued tuleohutusnõuded ehitistele, tööstus- ja laohoonetele, garaažidele. Tuletõrje veevarustus

 

 


Ehitaja kool. Kaasaegne kaldkatus

 

 


Fassaadide krohv- ja soojussüsteemid. Insener-tehnilised lahendused

 

 


Uued tee- ja teetööde kvaliteedinõuded (jõustuvad al. 01.07.2013.a.)

 

 


Betoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad Eestis.Tööde probleemid ja vead

 

 


VAIVUNDAMENDID. Projekteerimine, arvutamine, tööde tehnoloogiad, probleemid

 

 


UUS STANDARD EESTIS. Suitsutõrje. Projekteerimine ja seadmete paigaldus

 

 


Projrkteerija kool. Levinumad vead teras-, raudbetooni- ja kivikonstruktsioonide projekteerimisel

 

 


Tähelepanu suurtootmistele! Uus tööstusheite seadus jõustus!

 

 


Ventilatsioonisüsteemid. Projekteerimise reeglid. Arvutused. Vead

 

 


EHITUSLEPINGUD-2013. Koostamise reeglid. Uued tingimused

 

 


Tööstusheite seadus - 2014. Kuidas käitis ette valmistada, et uued seaduse nõuded täidetud saaks

 

 


Kaasaegsed soojuspumbad. Praktilised lahendused projekteerimisel. Arvutamise põhimõtted

 

 


Elektripaigaldiste ehitamine ja dokumenteerimine. Kaasaegsed tehnoloogiad

 

 


Hinnakujundus projekteerimisel. Projekti ja projekteerimistööde hinna arvutamine

 

 


Energia ja biokütus Eestis. Võimalused. Tehnoloogiad. Arvutused

 

 


Reoveepuhastus Eestis. Kaasaegsed tehnoloogilised lahendused. Puhastusprotsessi juhtimine

 

 


PIKSEKAITSE, MAANDAMINE, LIIGPINGEKAITSE. Nõuded, arvutused, järelevalve soovitused

 

 


Hinnakujundus ja kalkuleerimine toitlustamisel koolieelsetes lasteasutustes

 

 


Geodeetiline süsteem ja selle kasutamise kord Eestis

 

 


Elektrialane koolitus: Nõrkvoolusüsteemide ehitamine, paigaldamine, testimine

 

 


Elektrialane koolitus: Nõrkvoolusüsteemide ehitamine, paigaldamine, testimine

 

 


Teede projekteerimine. Liiklussõlmed

 

 


Veeseaduse uued nõuded (jõustuvad 01.07.2014). Soovitused rakendamiseks

 

 


Uued tuloeohutusnõuded küttesüsteemidele. Projekteerimine. Ehitamine. Paigaldamine

 

 


Joogivee puhastamine. Meetodid. Tehnoloogiad. Raua- ja mangaaniärastus. Desinfitseerimine

 

 


SOOJUSE HINNA KUJUNEMISE MEHHANISM 2014. Kehtiv ja muudetav seadusandlus

 

 


Elektrivalgustuse projekteerimine. Arvutamise põhimõtted. Vead

 

 


Tuleohutus 2014 - 2015

 

 


Uued 2014-2015.a. teede projekteerimise ja ehitamise nõuded

 

 


Piksekaitsesüsteemide projekteerimine. Nõuded. Arvutused. Tehnilised lahendused

 

 


Uued nõuded meditsiiniseadmete kasutamisel. MSA andmekogu

 

 


Betooni sarrustamine. Reeglid ja vead projektist paigaldamiseni

 

 


Hoonete energiatõhusus ja selle arvutamise kord. Enetrgiamargise vorm 2015

 

 


Automaatsed tulekustutussüsteemid. Sprinklersüsteemid A ja O

 

 


SOOVITAME! Uus planeerimisseadus 2015 jõustus

 

 


SOOVITAME! Uus ehitusseadustik 2015

 

 


Nõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel

 

 


Vaiad ja vaivundamendid insenerpraktikas

 

 


Teed ja uue ehitusseadustiku nõuded

 

 


Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

 

 


Ehitusmaksumuse planeerimine. Arvutamise ja kalkuleerimise metoodikad

 

 


Uus uuest: ehitusseadustik ja selle määrused

 

 


Uued nõuded elektritööde tegemisel. Seadme ohutuse seadus

 

 


Uued nõuded elektritööde tegemisel. Seadme ohutuse seadus

 

 


Uut energiatõhususest. Seadused ja määrused 2015

 

 


Tööstus- ja laohoonete tuleohutusnõuded

 

 


Geotehniliste uuringute vead vundamentide projekteerimisel ja ehitamisel

 

 


VEEVARUSTUS: välisvõrkude tehnilised probleemid ja lahendused

 

 


Uued nõuded puurkaevude ja -aukude ning salvkaevude rejamisel

 

 


Uued tee ehitamise kvaliteedi nõuded

 

 


Kaasaegsed hooneautomaatikasüsteemid. Insenertehnilised lahendused ja arvutused

 

 


Hoonete renoveerimine. Nõuded ja enam levinud vead

 

 


Tee- ja tänavavalgustus. Projekteerimise lahendusviisid

 

 


Teede drenaaž. Insener-tehnilised lahendused

 

 


Nõuded tuletõrje veevarustusele

 

 


Kaasaegsed nõuded elektrimasinatele

 

 


Tellingute paigaldaja ohutusnõuded Eestis

 

 


Lammutustööd ja lammutustööde projekt

 

 


Soojuspumpade projekteerimine. Arvutused ja valiku põhimõtted

 

 


Betoonitööde tehnoloogiad. Uus talvise betoneerimise juhend

 

 


Tulekahjusignalisatsioonisüsteemide lahendused

 

 


Tuleohutusalaste koolituste tsükkel (annab 34,4 TP)

 

 


Hoone hädavalgustus- ja piksekaitsesüsteem

 

 


Tarbeveekäitlus. Tehnilised lahendused Eestis ja maailmas

 

 


Automaatikasüsteemide integreerimine

 

 


UUS PÄDEVUSE TÕENDAMISE KORD EHITUSEVALDKONNAS

 

 


Betoonpõrandate tehnoloogiad. Projekteerimine ja ehitamine

 

 


Ehitusinsener ja tema pädevus. Uue kutsesüsteemi kommenteerib Ehitusinseneride Liit

 

 


Ehitusplatsi koordinaatori koolitus

 

 


Keevitatud ehituskonstruktsioonid. Nõuded keevitustöödele. Uued standardid

 

 


Üld- ja erinõuded elektritööde tegemisel

 

 


Reoveepuhastusest. Projekteerimine. Juhtimine. Seadmed

 

 


Biokütuse kasutamine kaug- ja lokaalküttes

 

 


Betoon ja betoonvalmistooted

 

 


Lamekatused. Tehnilised lahendused

 

 


Ventilatsioonisüsteemid. Projekteerimise reeglid. Arvutused. Vead

 

 


Metallkonstruktsioonide vastavushindamine

 

 


Ehitusseadustiku rakendamine - 2016

 

 


Parklad ja parkimismajad. Kvaliteetsed insener-tehnilised lahendused

 

 


Tavapärased ja alternatiivsete soojusallikatega vesiküttesüsteemid

 

 


Kaugküttevõrkude soojuskadude arvutamise reeglid

 

 


Õhu konditsioneerimine. Kaasaegsed põhimõtted ja süsteemid

 

 


Kaasaegsed lahendused ja arvutused pinnamehaanikas

 

 


Ehitusmaterjalide vastavusdokumendid. Täitedokumentatsioon

 

 


Kaasaegsed elektrivälisvõrkud. Ehitamine ja planeerimine

 

 


Hoone soojustamine. Soojustusmaterjalide valiku reeglid

 

 


Kiirgusohutusalane koolitus

 

 


Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus

 

 


Betoon ja betooni keemilised lisandid

 

 


Auru- ja gaasiturbiinidel põhinevad soojusjõuseadmed. Magnethüdrodünaamilised generaatorid

 

 


Lamekatuste insener-tehnilised lahendused

 

 


Kaevetööde praktika: nõuded, tehnoloogiad, dokumenteerimine

 

 


Uus kiirgusseadus - 2017. On aeg rakendada!

 

 


Teraskonstruktsioonid. Nõuded projekteerimisest ehitamiseni. Korrosioonitõrjevärvimine

 

 


Tuleohutusnõuded kõrghoonete projekteerimisel ja ehitamisel

 

 


Raketiste sõlmlahendused. Raketistööd ja tööde vead. Järelevalve

 

 


Vaivundamendid

 

 


Kiudbetoonpõrandad. Kvaliteedinõuded ja paigaldusviisid

 

 


Ehitusplatsi koordinaatori koolitus

 

 


Probleemsed ehitussõlmed. Kaasaegsed lahendused lisasoojustamisel

 

 


6,9 TP - Geotehnilised pinnaseuuringud ja arvutused. Pinnase tihendamine

 

 


4,3 TP - Automaatsed tulekustutussüsteemid. Sprinklersüsteemid

 

 


Ajutise liikluskorralduse projekteerimise nõuded

 

 


5,3 TP - Puitkonstruktsioonid. Projekteerimise ja arvutamise reeglid

 

 


6,8 TP - Ehituskonstruktsioonide tugevdamine

 

 


4,3 TP - Uued tuleohutusnõuded ehitisele

 

 


4,2 TP - Energiatõhusus ja energiamajanduse korralduse seadus. Probleemid ja lahendused rakendamisel

 

 


7,2 TP - Pinnasemehaanika inseneridele. Vesi pinnases

 

 


8 TP - Nõuded ehitusmaterjalidele. Vastavusdokumentatsioon

 

 


3 TP - Isolatsioon ehituses. Ventilatsiooni- ja küttesüsteemide isoleerimine

 

 


5 TP - VentilatsioonIsüsteemide seadmete ja elementide valiku alused

 

 


4,3 TP - Lepingud ehituses. Teooria ja praktika. Vead ja lahendused

 

 


5,6 TP - Puitkonstruktsioonid ehituses. Liimpuit. Arvutusskeemid projekteerimisel

 

 


Tuletööde tegemise koolitus

 

 


Lokaalkatlamajad. Põletustehnoloogiad. Mikro ja väike koostootmine

 

 


5,3 TP - Sillaehitus. Vigade analüüs ja praktilised soovitused

 

 


Elektrivälisvõrgud. Nõuded 2017

 

 


Uus madalpinge standard ja välisvõrgud. 2-päevane koolitus

 

 


Madalpingelised elektripaigaldised. Uus standard 2017

 

 


3,7 TP - Trepid. Tehnilised lahendused ja arvutused

 

 


3,84 TP - Ehitusload

 

 


4,3 TP - Lepingud ehituses. Teooria ja praktika. Vead ja lahendused

 

 


5,1 TP - Tehnovõrkude 3D andmehaldus

 

 


4,8 TP - Komposiitkonstruktsioonid ehituses. Teras. Puit. Betoon

 

 


4,1 TP - Tallinna tüüpkatendid ja tehnovõrkude kaevukonstruktsioonid

 

 


4,3 TP - Geotehnika ja vundamendid. Praktilised lahendused

 

 


4,3 TP - Hoonete suitsutõrje. Insener-tehnilised lahendused

 

 


3,2 TP - AutoCAD. Dünaamilised plokid

 

 


4,3 TP - Hoonete sutsutõrje. Insener-tehnilised lahendused

 

 


5,8 TP - Lamekatused. Insener-tehnilised lahendused

 

 


5,1 TP - Ekspluateeritavad ja koormatud haljaskatused

 

 


4,3 TP - Ajutine liikluskorraldus praktikas

 

 


8 TP - Kaasaegsed küttesüsteemid. Nõuded projektile. Arvutuslikud parameetrid

 

 


4,3 TP - Ehitusprojekt: tuleohutuse osa

 

 


4,8 TP - Fassaadisoojustuse liitsüsteemide projekteerimine

 

 


4,8 TP - Liikluskorraldus. Uued liikluskorralduse reeglid

 

 


3,4 TP - Kaevetööde praktika. Õiguslikud alused. Tehnoloogiad. Dokumenteerimine

 

 


Gaasivõrkude projekteerimine. Sise- ja välistorustikud

 

 


8,4 TP - Teede ehitus. Geosünteedid

 

 


5 TP - Rõhu mõõtmismeetodid ja mõõtevahendid. Valiku ja paigalduse iseärasused

 

 


6 TP - Puitkonstruktsioonid ja puitkarkassmajade projekteerimine

 

 


3,4 TP - Ebaseaduslike ehitiste seadustamine. Võimalused. Piirangud. Praktilised lahendused

 

 


Autoriõigus ehituse valdkonnas. Projekt, kaitse, edendamine

 

 


3,6 TP - Kaasaegne lamekatus. Hüdroisolatsiooni tehnilised lahendused

 

 


5,8 TP - Tuleohutus - 2018. Uued standardid

 

 


4,3 TP - Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

 

 


4,3 TP - Säästlikud vundamendid. Targad arvutused

 

 


Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

 

 


8 TP - Päikesepaneelide tehnoloogiad ja arvutused. Energia tootluse modelleerimine

 

 


4,3 TP - Vastutus ja kahju hüvitamine ehitusvaldkonnas. Projekteerija, ehitaja ja järelevalve ning KOVi õigused ja kohustused

 

 


9,07 TP - Vesi pinnases. Geotehnilised probleemid

 

 


6,7 TP - Kivikonstruktsioon. Baasarvutus. Hoonete olukord ja remont

 

 


6 TP + 4,2 TP - Energiasäästlikud tehnoloogiad. Paneelküttesüsteemid

 

 


4,3 TP - Detailplaneering ja projekteerimistingimused 2018

 

 


6,7 TP - Uued ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

 

 


6,4 TP - Komposiitsillad. Tehnilised lahendused ja arvutusalused

 

 


Radioloogia koolitus hambaarstidele

 

 


4,3 TP - Lepingud ehituses. Teooria ja praktika. Vead ja lahendused

 

 


9,6 TP - Vaiad ja vaivundamendid insenerpraktikas

 

 


9 TP - AutoCAD edasijõudnutele - 2-päevane koolitus

 

 


3,6 TP - AutoCAD edasijõudnutele - Joonestamise automatiseerimise võimalused

 

 


5,4 TP - AutoCAD edasijõudnutele - Joonestamise automatiseerimise võimalused

 

 


6 TP + 3,9 TP - Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimisest ja arvutamisest

 

 


6 TP - Hea ehitustava kohtupraktikas

 

 


4,8 ТР - Fassaadisoojustus

 

 


3,4 TP - Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

 

 


5,1 TP - Ehitusload. Reeglid ja vead

 

 


Hinnaregulatsioon energeetikas

 

 


3 TP - Isolatsioon ehituses. Ventilatsiooni- ja küttesüsteemide isoleerimine

 

 


4,3 TP - Hoonete hüdroisolatsiooni insener-tehnilised lahendused. Rõdud ja terrassid

 

 


3,8 TP - Õige täitedokumentatsioon ehituses

 

 


4,3 TP - Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi lahendused

 

 


5 TP - Tark ventilatsioon. Maja automaatika terviklahendus

 

 


5,3 TP - Puitkonstruktsioonid. Projekteerimised ja arvutamise reeglid

 

 


Detailplaneeringu juriidilised aspektid. Kogemus ja kohtupraktika

 

 


3,4 TP - Torustike paigaldamine ja renoveerimine. Kaevevaba tehnoloogia

 

 


Uus maaparandusseadus 2019

 

 


6,4 TP - Kergliiklusteed. Planeerimine, ehitamine, korrashoid

 

 


4,8 TP - Komposiitkonstruktsioonid ehituses. Teras. Puit. Betoon

 

 


8 TP - Liginullenergiamaja lahendused. Päikesepaneelid nõuete tagamiseks

 

 


4,3 TP - Hoonete suitsutõrje. Insener-tehnilised lahendused

 

 


7,2 TP - Linnatänavate tüüpkatendid. Konstruktsioonid ja tehnilised lahendused

 

 


7,2 TP - Lamekatused. Kaasaegsed insener-tehnilised lahendused

 

 


6,4 TP - Tsementbetoonteed. Katendikonstruktsioon

 

 


6,4 TP - Metallide korrosioon: tingimused ja protsesside kulg

 

 


5,12 TP - Veepumpade projekteerimine. Nõuded. Arvutused. Vead

 

 


5 TP - Tehnosüsteemide müra. Müra põhjused ja leevendamine

 

 


7,2 TP - Soojustamise tehnoloogiad. Tööstus ja majatehniline isolatsioon

 

 


5,8 TP + 6 TP - Liginullenergiahoone. Välispiirded ja sisekliima

 

 


Rooftop photovoltaic systems

 

 


9,6 TP - Pinnasetööd ehituses. Kaevetööde teostamine. Pinnase tugevus. Tihendamine

 

 


6 TP - Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid. Projekteerimine. Arvutamine. Vead

 

 


4,3 TP - MTR - Majandustegevuse regulatsioon ehitajatele. Nõuded ja tingimused

 

 


8,5 TP + 9,07 TP - Liginullenergiahooned Eestis. Tehnosüsteemid nõuete tagamiseks

 

 


6 TP - Tsement ja betoon ehituses. Kivinemise protsessid

 

 


Ehitusplatsi koordinaatori koolitus

 

 


5,5 TP - Raudbetooni korrodeerumine. Põhjused. Tagajärjed. Kaitse

 

 


5,3 TP + 5,8 TP - Liginullenergiamaja. Ventilatsioon ja selle energiatõhusad lahendused

 

 


5,4 TP - Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

 

 


6 TP + 4,8 TP - Omanikujärelevalve. Kuidas vältida probleeme. Näited praktikast

 

 


4,8 TP - Betoonitööd sillaehitamisel.Probleemid ja vead

 

 


4,8 TP - Ehitise auditi tegemise kord ja meetodid

 

 


7,2 TP - Pinnasemehaanika inseneridele. Vesi pinnases

 

 


4,3 TP - Sprinklersüsteemid. Projekteerimine ja ehitus

 

 


15,4 TP - Pinnased ja vundamendid - 2 päevane koolitus

 

 


7,7 TP - Pinnased. Insener-tehnilised lahendused

 

 


8,4 TP - Kuldsed reeglid ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Praktilised soovitused

 

 


7,7 TP - Vundamendid. Insener-tehnilised lahendused

 

 


6,8 TP - Raudbetoonist rõdukonstruktsioonid

 

 


Lõhkematerjali käitlemise korraldaja koolitus

 

 


Kas teil on küsimusi? Hakkame suhtlema