Välis- ja tänavavalgustus. Vigadest põhjalikult

Lühikirjeldus: 

Järjest rohkem muutuvad inimesed valgusreostuse kohta teadlikuks. Vastavalt Korrakaitseseadusele on neil õigus sellised objektid kohtusse kaevata. Vältimaks sellist olukorda, on oluline teada, kuidas alustada välis- ja tänavavalgustuse planeerimist, kuidas kontrollida projekte, mida vältida ja mida kindlasti tuleb nõuda

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded tänavavalgustusele ja ülekäiguradadele

Enam levinud vead valgustuse kavandamisel

Välistöökohtadel

Parklatel

Välistel spordiväljakutel

Parkides

Uusarendus ja fassaadid

 

Õigete välisvalgustite valiku kriteeriumid

 

Teadmiste testimine

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.