Kõrghoonete tuleohutuse nõuded projekteerimisel ja ehitamisel

Lühikirjeldus: 

koolituse kava on koostatud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel

KOOLITUSE KAVA

Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele

Oluliste tuleohutusnõuete tagamine

Kandevõime tagamine

Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele

Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine

Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Nõuded evakuatsioonile

Evakuatsioonipääsud

Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed ja tingimused

Trepid ja trepikojad

Nõuded tuleohutuspaigaldistele

Automaatne tulekustutus- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Suitsutõrje- ja tuletõrje voolikusüsteem

Piksekaitse- ja hädavalgustussüsteem

Tulekustutus- päästetööde korraldamine

Tuletõrje- ja päästevahendite juhtimispunkt

Tulekustutuse tugipunkt

Tulekustutus- ja päästetööde korraldamine

Tuleohutusnõuded hoone süsteemidele

kütte-, ventilatsiooni-, jahutus-,

elektri-, gaasivarustus-,

vee-, kanalisatsioonisüsteemidele

Tuleohutuse lahendused ja juhised

Dokumenteerimine

Teadmiste testimine

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.05.2024

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.