Elektritööde dokumenteerimise kord. Praktilised näited.

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded elektritööde dokumenteerimisele

Millistes õigusaktidest tulenevad elektripaigaldise dokumenteerimise nõuded

Millised ehitusdokumendid tuleb koostada elektripaigaldiste ehitamisel

Kes vastutab elektripaigaldise ehituse dokumentide eest

Kes allkirjastab elektripaigaldise ehitusdokumendid

Kust saada vajalikke info dokumentide koostamiseks elektriõhuliinide ehitamisel

Kas on erinevusi maakaablite, tänavavalgustuse ja siseelektripaigaldiste dokumenteerimisel

 

Dokumentide koostamine. Praktilised näited

Teostusjoonise näidis

Ehituspäeviku näidis

Kaetud tööde akt+fotod. Näidis

Elektriehitaja deklaratsiooni näidis

Katse/mõõteprotokollid. Näidised

Auditi  protokolli näidis

Elektrikilpide ja materjalide deklaratsioonid

Käidu- ja hooldusjuhendid. Näidised

Evakuatsiooni valgustuse test. Näidis

Piksekaitsekontrolli akt. Näidis

 

Enimlevinenud vead dokumentide koostmisel

 

NB! Ehitusdokumentatsiooni dokumentatsiooni  üleandmise ja säilitamise kord, töö ehitusregistriga (EHR), digitaalne dokumentide esitamine, dokumentide haldamine

 

Teadmiste kontroll

 

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.