Ehitusprojekt. Tuleohutuse osa

KOOLITUSE KAVA

 

Normviited. Üldised nõuded projektile

Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

Ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted

Hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted

Ehitise jagunemine tuletõkke sektsioonideks, tulepüsivuse ja tuletundlikkuse näitajad

 

Asendiplaan ja situatsiooniskeem

– tuleohutust mõjuvate objektide äranäitamisega

Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele

Tulemüüride ja tuletõkkesektsioonide asukohad

 

Evakuatsiioonilahendus

Pääsud keldrisse, pööningule, katusele

Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus

Ehitisse tuleohutuspaigaldised. Paigaldusviisi lühikirjeldus

 

Projekti lahenduste valik

Ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus

Muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid ja näitajad

 

Kehtivad normid ja standardid

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 15.06.2024

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.