Seminarid

 • Kaasaegsed vesiküttesüsteemid. Nõuded projektile. Arvutused

  0 Lessons 185.00 

 • Kuldsed reeglid ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons 175.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, ehitus- ja objektijuhid, eksperdid, järelevalve ja kõik, kellel on plaanis oma tasemet tõsta KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehitusprojekt. Konstruktsioonid ja arvutused   Ehitusprojekt Projekteerimise lähteülesanne Üldnõuded ehitusprojektile   Konstruktsioonide dimensioonimine Sisejõudude määramine (sh alghälvete arvesse võtmine) Sisejõudude koosmõju kontroll kandepiirseisundis Kasutuspiirseisund   Betooni kestvus ja terase […]

 • Geotehnika olemus. Hoonete ja pinnase deformeerimise põhjused

  0 Lessons 185.00 

  Korduv Koolitus! KOOLITUSE KAVA   Geotehnika teke ja olemus maailmas, NSVL-is ja Baltimaades Hoonete ja rajatiste deformatsioonid Geotehnika side vundamendiehituse, pinnasemehhaanika, insenergeoloogiaga ja kaljumehhaanikaga Hüdrogeoloogilised skeemid. Kaevud   Eile ja täna – uuringumahud, projektlahendused, seadmed Geotehnikat toetavad loodusseadused ja geotehnika ülesanded Geotehnika Ürgajal, Vana-ajal, Keskajal, Uusajal ja täna   Näited […]

 • Kvaliteedi tagamine teede- ja sildade ehitamisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons 165.00 

  Sihtrühm:  Projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve   Lektor: Vaabo Annus, volitatud teedeinsener tase 8, töökogemusega TTÜ ja TKTK lektorina, Taalri Varahaldus AS   KOOLITUSE KAVA   Kvaliteedinõuded. Teooria ja praktika Kvaliteedi tagamise plaan Reeglid teede- ja sildade kvaliteedi tagamise plaani koostamisel Kvaliteedi tagamise plaani jälgimine ja võimalikud takistused   Kvaliteeti mõjutavad vead Teede- ja […]

 • Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

  0 Lessons 185.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energiaettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit   Lektorid: Teet Tark, TTÜ lektor, tehnikamagister, ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, Hevak OÜ konsultant- Jarek Kurnitski, TTÜ professor, REHVA asepresident, liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi juht, […]