Seminarid

 • Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

  0 Lessons 165.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoone kanalisatsioonile Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon” Normdokumendid […]

 • Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon)

  0 Lessons 165.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ülevaade õigusaktidest, millest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus   Ehitusdokumentide vormistamine Ehitusdokumentatsiooni koostamise eest vastutavad isikud   Ehitusdokumentide allkirjastamise kord Ehitusdokumentatsiooni üleandmise ja säilitamise kord   Ülevaade muinsuskaitsealuste objektide dokumenteerimise nõuetest   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 15.11.2019     […]

 • Ehitusload. Reeglid ja vead

  0 Lessons 165.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  eesmärgiks on anda praktilise suunitlusega ülevaade ehitamisele seatud avalik-õiguslikest tingimustest ja sellega seotud praktikas esile kerkinud probleemidest. Loeng keskendub eelkõige hoonete ehitamisega seotud asjaoludele. Detailsemalt käsitlust ei leia raudteede, teede jms rajatistega seotud eriregulatsioonid   KOOLITUSE KAVA   Loamenetlus projekteerimisel   Haldusaktid: Ehituslikud tingimused Projekteerimistingimused Detailplaneering […]

 • Välisvõrgud. Kaasaegsed isevoolsed torustikud

  0 Lessons 165.00 

  KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus teemasse Välisvõrkude terminitest Normdokumentidest (EVS-EN 1401, EVS-EN 13476, EVS-EN 1916, EVS-EN 1610, RIL 77-2013)   Välisvõrkudes kasutatavatest materjalidest ja sellest tingitud kasutusvaldkond Tähelepanekuid projektdokumentatsioonist Isevoolse torustiku ventileerimisest   Isevoolse torustiku rajamine Kaevud Isevoolse torustiku paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll   Torustiku tiheduse test Noppeid vee-ettevõtete tehnilistest nõuetest Isevoolsete […]

 • Vundamendi kandevõime. Targad arvutusviisid

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Vundamentide arvutus kandepiirseisundi järgi EVS-EN 1997-1 Vajalikud algandmed   Arvutusvariandid ja osavarutegurid Teoreetiline osa ja valemid kandevõime arvutamiseks   Vundamendi kandevõime lihkele Kandevõime ebaühtlase pinnase korral   Vundamendi arvutus kasutuspiirseisundis Piirvajumid   Vajalikud algandmed Konsolidatsioon ja roome Vundamendi kaldumine Vundamendi horisontaalsiire   Teadmiste testimine     * […]