Seminarid

 • Raketiste sõlmlahendused. Raketistööd ja tööde vead. Järelevalve

  0 Lessons 165.00 

  KOOLITUSE KAVA   Betoonehitiste / betoonipindade klassifikatsioon. Nõuded. Tehnoloogiad Lühidalt betooni ja raketiste olemusest ja arengust Betoonehitiste tüübid / klassid Betoontarindite peamised tüübid ja iseärasused raketistööde vaatepunktist Betoonipindade klassid. Kvaliteedinõuded. Näited Raketiste askukoha- ja töötingimused. Näited Tehnoloogilised meetodid betoontarindite ehitamiseks ja nende seosed raketistööga   Betoonitööde korraldamine. Betoonitöö etapid, raketisetöö […]

 • Plastmaterjalid küttesüsteemides

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   I OSA   Polümeerid, olemus ja definitsioonid Polümeeride klassifikatsioonid Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused   Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid: plastid soojustusmaterjalid hüdroisolatsioon ja aurutõkked lisandid betoonidele ja mörtidele   Polümeer materjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes   II OSA   Kehtivad nõuded ja standardid Plastmaterjalide teistega […]

 • Plasttorustikud tänapäeva tarbeveesüsteemides

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   I OSA   Polümeerid, olemus ja definitsioonid Polümeeride klassifikatsioonid Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused   Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid: plastid soojustusmaterjalid hüdroisolatsioon ja aurutõkked lisandid betoonidele ja mörtidele   Polümeer materjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes   II OSA   Kehtivad standardid Erinevate materjalide võrdlus Paigaldusviisid […]

 • Talvised betoonitööd. Nõuded ja praktilised lahendused

  0 Lessons 165.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Betoonitööde korraldus. Üldised nõuded Betoneerimise planeerimine. Planeerimise eripärad talvel Betooni transpordi korraldus Betooni vastuvõtmine talvetingimustes   Betoonitööd talvel. Tehnoloogilised nõuded Betooni kivinemine Täiendavad meetmed betooni kivinemise soodustamiseks talvetingimustes Betooni tugevuse kujunemise jälgimine   Levinumad vead talvistel betoonitöödel   Teadmiste testimine

 • Betooni sarrustamine. Nõuded ja puudused projektist paigalduseni

  0 Lessons 165.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Sarruse valiku põhimõtted Üldised põhimõtted Kasutatavad materjalid Nõuded materjalidele   Sarruse tööjoonised Joonistes kuvatav info hulk Joonistes kasutatavad sümbolid Kommunikatsioon projekteerijalt ehitajale   Sarruse paigaldamise reeglid   Levinumad vead Projekteerimisel Raketise paigaldamisel Sarrustamisel Betoneerimisel   Teadmiste testimine