XXI sajandi ehitus: Tehisintellekt (AI) kõigi ehitusprotsesside jaoks

ehitusinsener, tase 7, Wenture OÜ tegevjuht/BIM valdkonna juht

Kaur Tull

Koolitusel võib osaleda veebi kaudu

Tehisintellekt (AI) on tänapäeval üks võimsamaid tööriistu ehitusprotsesside korrastamiseks, optimeerimiseks ja andmetöötluskulude vähendamiseks. AI-lahendusi kasutatakse paljudes valdkondades, sealhulgas ehituses: ehitusmaterjalide tootmisest kuni tehnosüsteemide ja hoonete hoolduseni. Suurt tähelepanu pööratakse töövoogudele, mis on seotud ehitise planeerimise, ehitamise ja haldusega.

Koolituse käigus uurime põhjalikult, kuidas AI saab toetada ehitushangete läbiviimist planeerimisfaasis, projektdokumentatsiooni koostamist ning optimaalseid lahenduste valikut projekteerimisel. Vaatleme ka, kuidas AI aitab ehitamise faasis logistika planeerimisel ja tööjõu optimeerimisel, kuidas leida ja lisada BIM-mudelisse õige tooteinfo ning kuidas kasutada AI-d ehitise haldusfaasis.

Koolitus toimub praktilise õppe vormis, pakkudes osalejatele võimalust rakendada teoreetilisi teadmisi reaalsetes olukordades ning mitme digitaalehituse praktiku ja AId praktiseeriva tarkvaraarendaja koostöös, kes teavad täpselt, kuidas teie töövooge optimeerida.

Koolitus toimub neljas plokis, kus esimene koolitus tutvustab AI võimalusi ja järgnevad koolitused käsitlevad erinevaid ehitise faase:

Koolitussarja 2 plokk: Ehituse planeerimine AI abil – koolitus toimub juulis

Koolitussarja 3 plokk: Ehitamine AI abil – koolitus toimub juulis

Koolitussarja 4 plokk: Haldamine AI abil – koolitus toimub juulis

Tere tulemast tulevikku!

 

Koolitussarja 1 plokk

 

KOOLITUSE KAVA

 

1. Sissejuhatus: Ülevaade AI -st ja tema mõjust erinevatele sektoritele

2. AI põhitõed: masinõpe, sügavõpe, närvivõrk, robootika

3. Juhtumiuuringud, kus AI on edukalt rakendatud AEC protsessides

4. Interaktiivne töötuba: ajurünnak, kus ja kuidas on võimalik AId nende tööprotsessis kasutada.
Tulemuste ja mõtete esitamine

5. AI rakendused ehitussektoris

6. AI integratsioon töövoos ja selle planeerimine

7. AI implementatsioon/ülesseadmine test projektis

8 .Küsimused ja vastused: osalejatega aktiivne arutelu ja küsimustele vastamine. Sissejuhatus järgmisesse koolitusse

 

Teadmiste kontroll

 

Koolituse läbinu oskab
1.Kasutada erinevaid AI tööriistu
2.Saab aru AI tähtsusest ja mõjust ehitussektorile.
3Oskab kasutada/üles seada lihtsamaid töövooge kasutades AId enda töö tarbeks.
4.Oskab kasutada võimalusi, mida AI toob ehitussektorile ja andmetöötlemisele
5.Saab aru AI põhitõdedest ja masinõppest

tõend või tunnistus

Koolituse läbinu oskab
1.Kasutada erinevaid AI tööriistu
2.Saab aru AI tähtsusest ja mõjust ehitussektorile.
3Oskab kasutada/üles seada lihtsamaid töövooge kasutades AId enda töö tarbeks.
4.Oskab kasutada võimalusi, mida AI toob ehitussektorile ja andmetöötlemisele
5.Saab aru AI põhitõdedest ja masinõppest

Koolitusmaterjale, koolituse korraldaja ja õppejõudu teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

20.06.2024
Original price was: 210.00 €.Current price is: 190.00 €. + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

ehitusinsener, tase 7, Wenture OÜ tegevjuht/BIM valdkonna juht

Kaur Tull

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks