Archived: Vesi pinnases. Geotehnilised probleemid

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Vete klassifikatsioon

Gradient. Veejuhtivus

Veejuhtivuse hinnang

 

Veesisaldus ja selle mõju pinnastele (kivimitele)

Vesi ja geotehnilised protsessid ning nähtused

Vesiliiv

Äkkvajumine

Pundumine, loendumine

Nõlvade püsivus

Karst

Kallaste errosioon

 

Survelised veed

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 05.08.2022

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

+ km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks