Vesi pinnases. Drenaažiehitus RIL 126-2020 alusel

Koolitus sobib kutse taotlemiseks

Eestis drenaažiehituse nõuded ja normid puuduvad, mistõttu kasutavad projekteerijad drenaažisüsteemide projekteerimisel Soome RIL 126-2020. See muutub RIL-i kohustuslikuks.
Meie koolitus annab osalejatele praktilise lähenemise RIL 126-2020 olulisematele aspektidele ning võimaldab neil omandada vajalikud oskused kuivendusega seotud ülesannete tõhusaks lahendamiseks ehituses ja maastikuarhitektuuris

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kuivenduse üldmõisted ja eesmärgid

  • Radoon ja selle ohtlikkus ning käsitlemine
  • Radooni eemaldamise kavandamine
  • Liigvee eemaldamise kavandamine

Projekteerimise etapid ja projekti vormistamine

  • Rekonstrueerimine ja remont: a) drenaaž b)radoon
  • Keskkonnamõjud
  • Drenaaživee käitlemine
  • Drenaažiehitusmaterjalid

Drenaaži ehitus: a)vundamendid b)haljasalad

  • Ehitusjärelevalve
  • Hooldus
  • Rikete tuvastamine ja likvideerimine

Eestis leiduvad vastavad normdokumendid ja juhendid
Praktilisi näiteid

 

Teadmiste test

 

Koolituse läbinu oskab
1.hinnata kuivenduse vajalikkust
2.kavandada kuivendussüsteeme
3.valida õigeid ehitusmaterjale
4.ehitada drenaaži nii vundamentidele kui ka haljastuses

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja ja koolitusse korraldaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

11.06.2024
Original price was: 260.00 €.Current price is: 240.00 €. + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks