Archived: Ventilatsioonisüsteemide tõhusus. Insener-tehnilised lahendused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Eesmärk:

anda teadmisi tänapäevastest ventilatsioonisüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele, liginullenergiahoone kavandamisest, õhuvahetuse efektiivsusest jms.

Lühikirjeldus:

tutvustatakse liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda ventilatsioonisüsteem. Erinevate ventilatsiooni lahenduste mõju energiatõhususarvule. Millest sõltub ventilatsiooni soojus- ja elektrivõimsus ning energiakulu. Tänapäevased ja energiatõhusad ventilatsioonilahendused. Erinevad heitõhu soojustagastussüsteemid ja nende iseärasused. Mida teha ventilatsioonikulude kokkuhoiuks

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ventilatsioon ja selle energiatõhusus

Ventilatsioon ja sisekliima

Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon

Õhujaotus ruumis ja selle efektiivsus

 

Ventilatsiooni targad arvutused

Millest sõltub ventilatsiooni soojusvõimsus ja -energiakasutus. Soojustagastus

Millest sõltub ventilatsiooni elektrivõimsus ja -energiakasutus. SFP

 

Insener-tehnilised lahendused

Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid

Nõudluspõhine ventilatsioon (nn VAV)

Ventilatsioonisüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead

 

Ventilatsiooni mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele

Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem

 

Soovitused

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab ventilatsiooni lahenduste mõjust energiatõhususarvule, oskab valida energiatõhususat ventilatsiooni liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele, oskab targalt arvutada ventilatsiooni, oskab leida õiget Insener-tehnilist lahendust, oskab seadistada ventilatsioonisüsteemide automaatikat, oskab rakendada soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks