Archived: Veebiseminar – Ventilatsioonisüsteemid. Projekteerimise reeglid. Arvutused. Vead

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded ja standardid ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel ja paigaldusel

Mis on ventilatsioon. Selle liigid. Omadused. Materjalid

klassifikatsioon

elemendid

materjalid ja tehnoloogiad

 

Mikrokliima ja õhukonditsioneerimine

soojus ja niiskus

neid iseloomustavad suurused

neid mõjutavad faktorid

 

Vajaliku õhuvahetuse arvutus

õhuvahetuse määramine

välisõhu koguse arvutus

väljatõmmatavad õhuhulgad

 

Loomulikku ja sundventilatsiooni spetsiifika

projekteerimise iseärasused

õhujaotuse iseärasused

aerodünaamiline arvutus

paigalduse iseärasused

 

Tuleohutus. Normid ja standardid

Tüüpiliste vigade vaatlus. Soovitused nende vältimiseks ja kõrvaldamiseks

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 31.03.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab hoone ventilatsioonisüsteemide projekteerimist reguleeritava seadusandlust, süsteemide omadusi ja nende mõju hoonetele, oskab valida õiget ventilatsioonisüsteemi, arvestades sissekliima nõudeid, oskab arvutada välisõhu kogust ja väljatõmmatava õhuhulgat, analüüsida ventilatsioonisüsteemidega seotuid riske, sh. tuleohutust, ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

4,3 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses