Archived: Veepumpade insenertehnilised lahendused. Praktiline osa

Projektijuht

Marina Brõtkina

+372 5837 9323

Eesmärk: 

rääkida nii pumpade valikuga kui ka paigalduse ja ekspluatatsiooniga seonduvatel teemadel. Peamiselt keskendume veevarustuse ja kanalisatsiooni pumpadele

 

KOOLITUSE KAVA

 

Veepumpade projekteerimine

Pumpade tööparameetrid ja töögraafikud

Rõhukadude arvutamine ja kompenseerimine

Kasuteguri optimeerimine

Kavitatsioon ja kavitatsiooni riskid NPSH arvutamine

Mitme pumba koostöö – pumpade paralleel- ja järjestikühendamine

Tolerantsid

Materjalide valik veemajandus-süsteemides

 

Veepumpade ekspluatatsioon

Kütte- ja jahutussüsteemide tsirkulatsioonipumbad – ehitus ja erisused

Tsirkulatsiooni pumpade paigaldus ja ekspluatatsioon

Survetõstepumbad – ehitus ja erisused

Survetõstepumpade paigaldus ja ekspluatatsioon

Puurkaevupumpade ehitus ja erisused

Puurkaevupumpade ühendamine

Kanalisatsioonipumpade ehitus ja erisused

Kanalisatsioonipumpade paigaldus ja ekspluatatsioon

 

Veepumpade optimeerimine ja auditeerimine

Koormuse muutumine pumbasüsteemis

Pumbasüsteemi koormusgraafik

Mõõtmised

Tasuvusarvutus

Võrdlus

Levinumad vead veepumpade projekteerimisel ja paigaldamisel

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

240.00  + km

6,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses

Projektijuht

Marina Brõtkina

+372 5837 9323

Or log in to access your purchased courses