Veepuhastuse tehnoloogiad inseneridele. Innovaatilised/säästvad lahendused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Kutsestandardis jaotisest B.2.1 tulenevalt, peab VK insener teada:
„…erialaseid inseneridistsipliine, sh ehitusmehaanika, ehitusfüüsika, geotehnika ja hüdrogeoloogia, hüdroloogia, hüdraulika, vesiehitised, keskkonnakaitse, hoone veevärgi ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitustehnoloogia ning nendega seonduvate ehitiste, tehnosüsteemide ja seadmete (pumbad, veepuhastus, drenaaž, jne) ning … sademevee ärajuhtimise- ja üleujutuste vältimise lahendused; veekeemia- ja bioloogiaalased teadmised reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade projekteerimiseks.“
(Kutsestandard, kompetentsi B.2.1
„Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutset läbiv kompetents“ alapunkt 5)

 

KOOLITUSE KAVA

 

I osa – Rein Munter

 

Veepuhastuse põhiprotsessid

Veevarud, veekriis maailmas

Tarbevee tootmise probleeme tänapäeval

Veepuhastusprotsesside liigitus ja iseloomustus

Veepuhastamise klassikalised tehnoloogiad

Õhustamine (aeratsioon)

Oksüdatsiooni ja desinfitseerimise protsessid (NaOCl,ClO2, O3,UV)

Osoonimise tehnoloogia ja seadmed

Eeltöötlusprotsessid

Filtrimine

Adsorptsioon kui vee järelpuhastusprotsess

 

UUED nanotehnoloogilised adsorbendid (CNT)

Vee pehmendamine ja soolärastus

Radionukliidid ja nende eraldamine. HMO tehnoloogia

Membraanprotsessid

Reovee taaskasutuse tehnoloogilised skeemid (otsene ja kaudne)

 

 

II osa – Sergei Preis

 

UUS Energiatõhus koroona impulss-elektrilahenduse plasma veepuhastuse tehnoloogia

Missioon

Väljakutse hinnang

Süvaoksüdatsiooni protsessid

Osoonimine ja selle puudused

 

Koroona impulss-elektrilahendus (KIEL)

KIEL oksüdatsiooni efektiivsus

KIEL-i töökindlus

KIEL-i eelised

Loodusliku vee desinfitseerimise kulud

KIEL-tehnoloogia levitamise raskused

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu, koolituse sisu raames:
oskab kirjeldada veevarusid ja veekriisi maailmas.
teab tarbevee tootmise probleeme tänapäeval
oskab liigitada ja iseloomustada veepuhastusprotsesse
oskab kirjeldada klassikalisi veepuhastustehnoloogiaid, nagu õhustamine, oksüdatsiooni ja desinfitseerimise protsessid, osoonimine, eeltöötlusprotsessid, filtrimine ja adsorptsioon
teab uutest nanotehnoloogilistest adsorbentidest, vee pehmendamisest ja soolärastusest, radionukliidide eraldamisest ja HMO tehnoloogiast, membraanprotsessidest ning reovee taaskasutuse tehnoloogilistest skeemidest
oskab kirjeldada uut energiatõhusat koroona impulss-elektrilahenduse plasma veepuhastuse tehnoloogiat, selle missiooni, väljakutse hinnangut, süvaoksüdatsiooni protsesse, osoonimist ja selle puudusi, Koroona impulss-elektrilahendust (KIEL), KIEL oksüdatsiooni efektiivsust, KIEL-i töökindlust, KIEL-i eeliseid, loodusliku vee desinfitseerimise kulusid ja KIEL-tehnoloogia levitamise raskusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

29.02.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks