Archived: Veebiseminar – Veepuhastuse kaasaegsed meetodid. Joogivee tootmine kommunaalreoveest

Lühikirjeldus:

Koolitusel käsitletakse tarbe-ja reovee puhastamise kaasaegseid tehnoloogilisi protsesse. Antakse lühiülevaade vee omadustest ja kvaliteedi põhinäitajatest ning nendega seotud probleemidest tänapäeval. Lähemalt käsitletakse kõiki põhilisi kaasaegsi vee töötlemise protsesse: õhustamist, oksüdatsiooni, desinfitseerimist, koagulatsiooni, filtrimist, adsorptsiooni, ioonvahetust, membraanprotsesse, katlavee ettevalmistust, radionukliidide kõrvaldamist jt. Kursus lõpeb vee stabiliseerimise ja torustiku korrosiooni küsimustega. Eraldi on vaadeldud ka uusi võimalusi toota joogivett reoveest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Veevarud, veekriis

Vee põhiomadused

Superkriitiline vesi

Veeuuringute ajaloost

Vee molekul ja vee klastrid (foto)

Tarbevee tootmise probleeme tänapäeval

 

Veepuhastusprotsesside liigitus ja iseloomustus

Tava-ja süvaveetöötlus

Pinna-ja põhjavee töötlus

 

Vee õhustamine (aeratsioon)

GDT-aeratsiooni protsess (USA)

GDT-protsessi rakendusnäiteid (Kehtna, Tjumen, Monterey)

Olulisemad algloomad, bakterid ja viirused vees

Vee oksüdatsiooni ja desinfitseerimise protsessid (Cl2, NaOCl, ClO2,  O3,  KMnO4, UV)

Vee desinfitseerimine

Osoon, tootmine, omadused

 

Vee osoonimise tehnoloogia ja seadmed

Tallinna VPJ tehnoloogiline skeem

Süvaoksüdatsiooni protsessid (AOP)

Vee oksüdatsioon külmplasma seadmes

Vee töötlemine radiolüütiliste meetoditega

Koagulatsioon ja flokulatsioon

Vee selitamine (sh flotatsioon)

 

Vee filtrimine. Katalüütilised filtermaterjalid

Adsorptsioon kui vee järelpuhastusprotsess

Uued, nanotehnoloogilised adsorbendid

Vee soolärastus ioniitidega

Osmoos ja pöördosmoos

Membraanprotsessid ja seadmed

 

Katla toitevee ettevalmistus

Radionukliidid vees ja nende eraldamine

Viimsi VPJ tehnoloogia

HMO tehnoloogia radionukliidide  eraldamiseks

Radioaktiivsete jäätmete probleemid

Erinevate elementide (F, NO3, NH3, As jt.) eemaldamine veest

Spetsiifiliste kemikaalide ja ravimijääkide eemaldamine veest

 

Vee keemiline ja bioloogiline stabiliseerimine

 

Tuleviku väljakutsed. Tuleviku probleemid

Reovee puhastusprotsesside täiustamine

Nutikad/kaasaegsed tehnoloogilised lahendused: joogivee tootmine kommunaalreoveest.

On see võimalik? 

 

Vead tehnoloogiliste protsesside valikul ja rakendamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
teab vee põhiomadustest ning veepuhastusprotsesside liigitusest
oskab rakendada tarbe- ja reovee puhastamise kaasaegseid tehnoloogilisi protsesse
oskab tagada vee kvaliteeti
oskab kasutada nutikaid tehnoloogilisi lahendusi (joogivee reoveest tootmise protsessi)
oskab katla toitvett ette valmistada
oskab vältida tänapäevaseid vee probleeme

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

420.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses