Archived: Veebiseminar – UUED NÕUDED 2020 Ehitamise dokumenteerimisele ja üleandmisele

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Dokumentatsiooni vormid. Teooria ja praktika

(Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 nr 3 määrus)

 

 

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid ning uue määruse muudatuste mahtu ning selgitame allkirjastamise nõudeid ehitusprotsessi läbiviimisel. Eraldi jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel ning selgitame uue seaduse muudatuste mahtu. Selgitame ka ehitusdokumentatsiooni sisestamist EHR-i

 

KOOLITUSE KAVA

 

Millistest õigusaktidest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded

Ehitusdokumenteerimise 14.02.2020 määruse olulised muudatused

Ehitusdokumentide allkirjastamise reeglid

Muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimise nõuded

 

Uued nõuded dokumentide koostamisel. Praktilised soovitused

Ehitustööde päeviku vorm

Kaetud tööde päeviku vorm

Õhulekkearvu mõõtmise akti vorm

Töökoosoleku vorm

Tehnosüsteemi toimivuse katseprotokolli vorm

Hooldusjuhendi vorm

 

Täitedokumentatsiooni sisestamine EHRi. Praktiline juhend

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 19.03.2021

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab ehitusdokumenteerimise nõudeid ja 14.02.2020 määruse olulisi muudatusi, teab muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimise nõudeid, oskab koostada ehitustööde ja kaetud tööde päevikut, õhulekkearvu mõõtmise akti, töökoosolekut ja hooldusjuhendi vormi,  tehnosüsteemi toimivuse katseprotokolli, oskab sisestada täitedokumentatsiooni EHRi, oskab vältida teatavaid vigu ehitamise dokumenteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5.4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks