Archived: Veebiseminar – Tsement ja betoon ehituses. Kivinemise protsessid. Mõju betooni omadustele

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Betoonisegu projekteerimisel ja betoonehitiste rajamisel sõltub tulemus oluliselt tsemendi liigist, betoonisegu koostisest aga olulisel määral tema paigaldamis- ja kivinemistingimustest. Mahumuutused, praod, madalad tugevus- ja püsivusnäitajad on sageli ebapädeva materjalide valiku ja puudulikult teostatud betoonitööde tagajärjeks

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tsemendi liigid

Portlandtsemendi klinker ja portlandtsement

Portlandtsemendi eriliigid

Portland-põlevkivitsement

Portland-räbutsement

Sulfaadikindlad

Madala soojuseraldusega tsemendid

Valge portlandtsement

 

Tsemendi hüdratatsiooni, tardumise ja kivinemise protsessid

Hüdratatsiooniprotsesside käik, mahumuutused

Hüdratatsiooniaste

Seguvee hulga, mõju kahanemisprotsessidele

Mahumuutused: keemiline, autogenne, termiline, kuivamiskahanemine

Kivinemise kiirus ja tegevusnäitajad

Tsemendi eriliikide kivinemine

Tsemendi jahvatuspeenuse mõju kivinemise protsesside käigule

 

Betooni koostise, kivinemistingimuste, paigaldamise, hoolduse mõju

tugevuse kasvule ja mahumuutustele ning pragude tekkele

Kahanemisdeformatsioonid, nende põhjused ja suurus

Seguvee hulk

Betoonisegu koostis

Temperatuur

Paigaldamine ja tihendamine

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

+ km

6,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks