Archived: Veebiseminar – Tööinspektsioon – ehitusettevõtjale. Töölepingu seaduse erisused 2023.a ehitussektoris

Lühikirjeldus:

2023. aastal jõustus töölepingu seaduse muudatus, mis puudutab just ehitussektori. Alates sellest aastast ehitusettevõte töötaja saab õiguse nõuda töötasu mitte ainult tööandja poolt, vaid ka tööde tellija/töövõtja poolt. Kuidas see paragrahv rakendatakse, kuidas lahendada konflikte ehitajaga seaduslikul tasandil, kuidas õigesti rentida ehitustööjõudu – selle ja palju muu kohta saate teada meie koolitusel otsesest allikast – Tööinspektsiooni nõustaja käest

Koolitus ei ole äriline. Soovime aidata ehitusvaldkonna tööandjal paremini toime tulla töökeskkonnas esilekerkivate vaidlusküsimustega. Hind on sümboolne kuni 31.01.2023

 

KOOLITUSE KAVA

 

Olulisemad muudatused töölepingu seaduses 2023.aastal

 

Sh TLS § 33(1) selgitused alltöövõtu tellinud isikule vastutuse kohta

 

Millele pöörata tähelepanu töölepingu sõlmimisel ehitussektoris

 

Võimalustest töötada ehitussektoris erinevate töö tegemiseks sõlmitavate lepingute alusel

 

Töölepingu muutmine

 

Üldpõhimõtted, võimalused, suuliste kokkulepete kehtivus töösuhetes

 

Töövaidluste lahendamine

 

Ülevaade töövaidluse töövaidluskomisjoni pädevusest, menetlusliikidest,

töövaidluse lahendamise üldpõhimõtetest

 

Oluline Tööinspektsiooni järelevalvemenetlusest, sh ka ehitusvaldkonnas

 

Menetlustoimingud järelevalves

 

Renditööjõud

 

Renditöö mõiste, teavitamiskohustus

 

Teadmiste kontroll

 

* Koolituse lõppus väljastatakse tunnustus ilma TP-ta.

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab töölepingu seaduse muudatustest 2023.a, teab töölepingute erisustest ehitussektoris, teab suulise lepingu erisustest ja selle kokkulepe kehtivusest, oskab ehitajaga lepingu sõlmida ja vajadusel õigesti muuta, teab renditööjõu erisustest ja teavitamiskohustusest, oskab ette nägema ja vältida töötajaga riskidest

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

100.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses