Archived: Veebiseminar – Teetööde dokumenteerimine ja järelevalve

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teetööde dokumenteerimist, dokumenteerimisel kasutatavat ehitustarkvara ning järelevalve roll dokumenteerimise juures

 

KOOLITUSE KAVA

 

Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri

Dokumenteerimine vastavalt lepingutele

enne ehitust

ehituse ajal ja ka järgselt

Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud ning nende dokumenteerimine

 

Dokumenteerimisel kasutatav ehitustarkvara

Tööde vastuvõtmine ja akteerimine

Täiendav järelevalve poolne dokumenteerimine

Ajutise liikluskorralduse dokumenteerimine

Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis

 

Näited praktikast

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskirju, oskab dokumenteerida erinevate etappide töid vastavalt lepingutele, oskab teostada tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoiminguid, oskab kasutada ehitustarkvara dokumenteerimisel, oskab töid vastu võtta ja akteerida, oskab teostada teetööde garantiiaegse ülevaatust ja kõrvaldada puudusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

4 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses