Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused. Põhjused, uuringud ja mõõtmised

KOOLITUSE KAVA

 

Raudbetooni loomulik korrosioonikaitse

korrosiooni põhjused

Armatuurterase korrosiooniprotsessi selgitus

Korrosiooni liigid

Korrosiooni tagajärjed raudbetooni jaoks

 

Raudbetooni kahjustusprotsessid

 

Olemasolevad Eesti raudbetoonist suurpaneelid

Valmistamise iseärasused

Tüüpkahjustused erinevatel konstruktsioonidel

Läbiviidud uuringud ja nende tulemused

 

Näiteid raudbetoonkonstruktsioonide kahjustustest

 

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab korrosiooni liikidest raudbeetoonide konstruktsioonides, teab raudbetooni kahjustusprotsesse, teab raudbetoonide suurpaneelide kasutamise erisusi, oskab tuvastada erinevaid kahjustusi raudbetoonide konstruktsioonides, oskab valida loomulikku korrosioonikaitset, oskab vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

24.11.2023
230.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses