Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonid. Praod ja pragude tekkepõhjused

KOOLITUSE KAVA

 

Raudbetoonkonstruktsioonide kestvus:

Mis tagab raudbetooni kestvuse?

Keskkonnaklassid ja kestvus

 

Miks tekib betooni pragu?

Betooni tüüpdefektid ja kahjustused

 

Prao tüübid:

Ülekoormuse põhjustatud praod

Betooni mahukahanemisest tingitud praod

Plastne vajumine ja mahukahanemine, võrkjas, kuivamisest tingitud, keemilised kahanemised

(autogeenne, karboniseerumisest põhjustatud), termiline protsess

 

Enamlevinud pragude tekkepõhused:

Armatuurterase korrosioon

Betooni külmumine ja sulamine

Betooni reageerimine täiteainega (leeliskorrosioon)

Väliskeskkonna temperatuurimuutused

 

Kuidas ennetada betooni pragunemise teket?

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab raudbetoonkonstruktsioonide kestvusest, teab betooni tüüpdefektidest ja kahjustustest ning nende tekkepõhjustest, oskab projekteerida betooni kaitsekihti, oskab kontrollida konstruktsiooni tehnilist seisundit ja tuvastada hävimise põhjuseid, oskab vältida projekteerimisel enamlevinuid pragude tekkepõhjusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

15.12.2023
230.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses