Raudbetooni korrodeerumine. Kaitsmise ja renoveerimise viisid.

KOOLITUSE KAVA

 

Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus

Raudbetooni korrosiooni tingimused ja põhjused

Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile:

gaasilised, vedelad ja tanked keskkonnad

Keskkonnaklassid

Konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtes

 

Betoonisegu koostis ja omadused

Koostisosade mõju raudbetooni kahjustumisele

Betooni pragunemine

Poorsuse tüüp ja kujunemine

Armatuuri püsivuse ja korrodeerumise tingimused

Karboniseerumisprotsesside mõju

Leeliskorrosioon

Külmakindlus

Veekindlus

 

Raudbetooni koostise ja kivinemiskeskkonna mõju tema vee- ja korrosioonikindlusele

Raudbetooni kaitse ja eluea pikendamine

 

Vanade raudbetoonkonstruktsioonide renoveerimine

Lühidalt raudbetoonkonstruktsioonide kahjustustest

Betoonkonstruktsioonide kaitsmise ja parandamise kohta käivad määratlused ja

kandvate ning mittekandvate konstruktsioonide parandustööd vastavalt EVS EN 1504 1…10

Praktilisest renoveerimisest Tallinna lennusadama angaaride näitel

 

Teadmiste testimine

 

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab raudbetooni Euroopa ja Eesti õigusakte, teab betoonisegu koostist ja omadusi, korrosiooni tingimusi ja põhjusi, teab kivinemiskeskkonna mõju raudbetooni vee- ja korrosioonikindlusele, oskab raudbetoonkonstruktsioone õigesti kaitsta, parandada ja selle eluea pikendada, oskab vanade raudbetoonkonstruktsioone renoveerida, oskab vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks