Arhiivitud: Veebiseminar – Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited

KOOLITUSE KAVA

 

Pingebetooni olemus

Pingebetoonkonstruktsioonide töötamise iseärasused

 

Eelpingestamise põhimõtted ja tehnoloogiad

Näited

 

Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid

Näited

 

Betoon ja armatuurteras (põhikarakteristikud)

Arvutusalused: eelpingestusjõud

 

Eelpingekaod

Eelpingekadude liigitus

Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod

Näited

 

Teadmiste testimine

täienduskoolituse läbinu saab aru ja oskab kirjeldada pingebetoonkonstruktsioonide valmistamise ja töötamise iseärasusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
Error: INSERT INTO ariinfo VALUES (NULL, '2022-08-19', '17:43:19', '2022-08-19 17:43:19', 'ariinfo', 'ariinfo.ee', '/course/veebiseminar-pingebetoonkonstruktsioonid-eelpingestamise-tehnoloogiad-ja-arvutused-praktilised-naited/', 'ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com', 'United States', 'US', 'Ashburn', 'Virginia', '39.0481', '-77.4728', 'America/New_York', '', '', '', '', '')
Column count doesn't match value count at row 1