Archived: Veebiseminar – Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited (s)

KOOLITUSE KAVA

 

Pingebetooni olemus

Pingebetoonkonstruktsioonide töötamise iseärasused

 

Eelpingestamise põhimõtted ja tehnoloogiad

Näited

 

Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid

Näited

 

Betoon ja armatuurteras (põhikarakteristikud)

Arvutusalused: eelpingestusjõud

 

Eelpingekaod

Eelpingekadude liigitus

Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod

Näited

 

Teadmiste testimine

täienduskoolituse läbinu saab aru ja oskab kirjeldada pingebetoonkonstruktsioonide valmistamise ja töötamise iseärasusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses