Archived: Veebiseminar – Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus

Pingebetooni erinevused võrreldes raudbetooniga

 

Eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid: töötamise põhimõte, valmistamise meetod

Näited eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonielementidest

 

Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid: töötamise põhimõte, järelpingestussüsteemid

Näited järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonielementidest

 

Betoon ja pingestusteras. Mille järgi liigitatakse? Põhilised omadused

 

Eelpingekaod

Eelpingekadude liigitus

Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod

 

Näiteülesanded

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab pingebetoonkonstruktsioonidega seotud Euroopa (EN) standarditest, oskab pingebetoonkonstruktsioone projekteerida, sh. dimensioneerida ja paindekandevõimet määrata, teab järeltõmmatud ja eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonielementide omadusi, oskab oma töös arvestada eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekadusid, oskab valida kas nakkega, ilma nakketa või välise armatuuriga järelpingestatud konstruktsiooni, oskab valida järelpingestussüsteemide korrosioonikaitset

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses