Archived: Veebiseminar – Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

KOOLITUSE KAVA

 

Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid

Eelised/puudused/võimalused

Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest

 

Projekteerimise põhimõtted

Põhikaalutlused konstruktsioonilahenduste valikul:

Moduleerimine

Standardiseerimine

Tolerantsid

 

Konstruktsiivsed põhisüsteemid hoonetel

Konstruktsioonide stabiilsus

Jäigastamata (sidemeteta) ehitussüsteemid

Jäigastatud (sidemetega) ehitussüsteemid

Vahelaediafragmad

Näited

 

Raamid ja karkassisüsteemid

Liigid/tüübid

Elemendid

Nende planeering ja moduleerimine

 

Teadmiste testimine

Täienduskoolituse läbinu saab aru ja oskab kirjeldada monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide olemust ning tunneb põhimõtteid, millistel juhtudel on otstarbekas kasutada monteeritavad raudbetoonkonstruktsioone

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses