Archived: Veebiseminar – Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

KOOLITUSE KAVA

 

Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid

Eelised/puudused/võimalused omavahelises võrdluses

Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest

 

Projekteerimise põhimõtted

Elementehituse sobilikkuse kaalutlused:

Moduleerimine

Standardiseerimine

Tolerantsid

 

Monteeritavate betoonelementide konstruktsioonilised põhisüsteemid

Konstruktsioonide stabiilsuse tagamine monteeritavate betoonelementide abil

 

Raamid ja karkassisüsteemid:

Põikraamid

Karkass

 

Monteeritavad betoonelemendid:

Postid

Talad

Õõnespaneelid

 

Näiteid tüüpsõlmedest

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses