Archived: Veebiseminar – Ehitustehniline dokumentatsioon objektil. Praktilised soovitused koostamisel

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel.
Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid koos otse koolitusel, selgitame ehitusdokumentatsiooni sisestamist EHR-i
Näited levinumatest dokumentatsiooni puudustest aitavad teid vältida vigu tulevikus

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitamise dokumenteerimise nõuded

Üldnõuded. Mis ja mis juhtudel dokumenteeritakse

Ehitusdokumendi allkirjastamine

Erisused muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimisel

 

Praktilised näited dokumentide koostamisest. Päevikud. Aktid. Protokollid

Ehitustööde päevik

Kaetud tööde päevik

Õhulekkearvu mõõtmise akt

Töökoosoleku vorm

Tehnosüsteemi toimivuse katseprotokoll

Hooldusjuhendi vorm

 

Täitedokumentatsiooni digitaliseerimine. Praktiline juhend EHRi kasutajale

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 27.05.2022

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

4,9 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks