Archived: Veebiseminar – Ehitusjäätmete ja betooni taaskasutus. Tänapäeva ja tuleviku võimalused

KOOLITUSE KAVA

 

Keskkonnamõju betooni tootmisel

Keskkonnamõju ja betooni tarbimisega seotud tagajärjed maailmas

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed. Olukord Eestis ja maailmas

Ehitusmaavarade olukord maailmas ja Eestis (varud vs. Kaevandamine)

Ehitus- ja lammutusjäätmete olukord Eestis

koguteke

taaskasutus

ringlussevõtt

Jäätmete sorimine ehitussektoris

 

Ehitus- ja lammutusjääkide väärindav taaskasutus. Tuleviku võimalused

Hoone tavapärane versus selektiivne lammutamine

Vanade ehitusmaterjalide/ehituskonstruktsioonide taaskasutuse võimalus

 

Uuringud maailmast ja Eestist. Betooni ja muude ehitusmaterjalide väärindav taaskasutus

Nõuded taaskasutatud täitematerjalile betooni valmistamisel. Tänapäeva võimalused

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab keskkonnamõjust betooni tootmisel, teab ehitus- ja lammutusjäätmete olukorrast Eestis, teab ehitus- ja lammutusjääkide taaskasutuse võimalustest, oskab kasutada taaskasutatud täitematerjale betooni valmistamisel, oskab vältida teatavaid vigu taaskasutatud materjalide kasutamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

4,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses