Archived: Betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus

Seisukorra hindamise alused

Ettevalmistustööd, abivahendid, ohutustehnika

Betoonkonstruktsioonide kahjustused

 

Mõõtmised objektil

Mõõtmised laboris

Jääkeluea arvutamine

Aruande koostamine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamise eesmärke, oskab teha ettevalmistustöid, valida abivahendeid ja ohutustehnika mõõtmiste tegemiseks, oskab teha vajalikke mõõtmisi objektil, oskab arvutada betoonkonstruktsiooni jääkeluea, oskab koostada aruannet, oskab vältida teatavaid vigu mõõtmiste tegemisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

5,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses