Archived: Veeäravool/drenaaž maaparandussüsteemis. Rajamise, rekonstrueerimise, dokumenteerimise reeglid

Lühikirjeldus: 

koolitus on suunatud veeäravoolu/drenaažisüsteemide projekteerijatele ja ehitajatele

_

KOOLITUSE KAVA

 

Maaparandussüsteem. Reguleerimisala

Mis on maaparandussüsteem (MPS) (selle osad ja terminid)

Kuidas maaparandussüsteem toimib

Maaparandussüsteem-i vajalikkusest

Millal MPS-d rajati ja milleks

Kuidas praegu üldiselt suhtutakse maaparandusse

Millises seisus on MPS-d

 

Maaomaniku ja KOV-i kohustused

Mida saab maaomanik ise teha– hooldamise esmased põhitõed. Kelle poole pöörduda,

kui jõud /teadmine üle ei käi

Mida peab KOV teadma MPS-idest

 

Veerežiimi korrastamine. Targad lahendused kavandamisel ja rekonstrueerimisel

Mis on ohud, kui kraavid, suudmed, kaevud jäävad hooldamata

Pinnastest ja veerežiimist tulenevad eripärad

Milliseid võtteid ja materjale kasutada ehituses ja remondis

 

Uusi lahendusi laiast maailmast

Mis juhtub, kui teadmatusest midagi katki läheb, kui arendatakse kuivendatud maadele

 

Remont ja rekonstrueerimine. Millised juhendid on olemas ja kust neid leida

Kaheetapilisest lähenemisest rekonstrueerimistöödel

 

Lepingud. Load. Kooskõlastused

Lepingute tähtsusest – ehitaja, omanikujärelevalve ja projekteerija vastutuse sisse kirjutamine lepingusse

Rendilepingute tähtsusest – kes hooldab MPS-i, kas maaomanik või rentnik

Toetused praegu ja tulevikus

Lisavesi ja selle juhtimine MPS-i

Millal ja mida on vaja kooskõlastada

 

Ühisveevärgi ja -kanalisasiooni seadusest lähemalt

 

Teadmiste test

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses