Archived: Vedelplast hüdroisolatsioon. Saksamaa kogemus

Rõdud, terrassid, parkimistasapinnad, katused ja pööratud katused vedelplastist.

Probleemid ja lahendused

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Vedelplast hüdroisolatsioon. Saksamaa insener-tehnilised lahendused –

Lektor: Thorsten Hiedels

(see loengu osa viiakse läbi inglise keeles)

 

Vedelplast kaasaegse materjalina

Euroopa ja Saksamaa regulatsioonid vedelplast hüdroisolatsioonidele

Võimalused ja erisused

Euroopa ja Saksamaa regulatsioonid vedelplast hüdroisolatsioonidele

 

Liidete hüdroisolatsioon. Probleemid ja lahendused

Välitingimustes kasutatavad vedelplast hüdroisolatsiooni lahendused

katused

rõdud

terrassid

parkimismajad

 

Praktiline esitlus vedelplasti paigaldusest

 

 

II OSA – Lektor: Hillar Peets

 

Traditsioonilised hüdroisolatsioonlahendused Eestis. Probleemid erinevate liidetega

Akna, ukse ja seinaliidete näited

Piirde- ja läbiviigunäited

Parkimismajad, parkimistasapinnad

Rõdud, terrassid ja nende näited

 

3D pildid ja lahendused

 

 

III OSA – Lektor: Urmas Truusa

 

Saksamaa kogemus Eesti ehitusturul

Äravoolusüsteemid terviklahendused

Vee kogumine, mis vajab enne kanaliseerimist ka käitlemist

Õli kogumine: puhastuseadmed kergetest kütteõlidest

Naftasaaduste puhastamine

 

Kaevud, rennkanalid ja nende liitumised

Puhta vee kanaliseerimine: taaskasutatavad kaevud, rennkanalid

Immutus- ja kogumissüsteemid, sh. ACO Stormbrixx

 

 

IV OSA – Lektor: Jaak Sori

 

Enim levinud vead katuste, pööratud katuste, haljaskatuste projekteerimisel. Eesti kogemus

Enim levinud vead projekteerimisel

Enim levinud vead ehitamisel

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

4,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses