Archived: Välisvõrgud. Kaasaegsed isevoolsed torustikud

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus teemasse

Välisvõrkude terminitest

Normdokumentidest (EVS-EN 1401, EVS-EN 13476, EVS-EN 1916,

EVS-EN 1610, RIL 77-2013)

 

Välisvõrkudes kasutatavatest materjalidest ja sellest tingitud kasutusvaldkond

Tähelepanekuid projektdokumentatsioonist

Isevoolse torustiku ventileerimisest

 

Isevoolse torustiku rajamine

Kaevud

Isevoolse torustiku paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll

 

Torustiku tiheduse test

Noppeid vee-ettevõtete tehnilistest nõuetest

Isevoolsete torustike isoleerimisest, eelisoleeritud isevoolutoru

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses