Archived: Välisvõrgud. Kaasaegsed isevoolsed torustikud

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus teemasse

Välisvõrkude terminitest

Normdokumentidest (EVS-EN 1401, EVS-EN 13476, EVS-EN 1916,

EVS-EN 1610, RIL 77-2013)

 

Välisvõrkudes kasutatavatest materjalidest ja sellest tingitud kasutusvaldkond

Tähelepanekuid projektdokumentatsioonist

Isevoolse torustiku ventileerimisest

 

Isevoolse torustiku rajamine

Kaevud

Isevoolse torustiku paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll

 

Torustiku tiheduse test

Noppeid vee-ettevõtete tehnilistest nõuetest

Isevoolsete torustike isoleerimisest, eelisoleeritud isevoolutoru

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses