Välisvalgustuse kavandamine. Olulisemad nõuded ja nende lahti selgitus

Lühikirjeldus: 

Eesti turul on välisvalgusteid saada väga erinevas hinnaskaalas. Vähe teadlik tellija teeb enamasti valiku hinna järgi ning mõne aasta pärast peab sageli pettuma. Loengus räägime olulistest kriteeriumitest, mida peaks valgustite valikul arvestama. Lisaks tuleb välisvalgustuse planeerimisel  arvesse võtta seda, et valgustus oleks ohutu ning ei häiriks nii inimest kui ka loodust. Selleks on loodud erinevaid standardeid, mille täitmine on läbi seaduste ja määruste kohustuslik. Loengus vaatleme mitmeid näiteid reaalsest elust, kus oluline osa on jäetud arvesse võtmata, mistõttu nii mõnigi lahendus on jõudnud ka kohtusse

 

KOOLITUSE KAVA

 

Välisvalgustust puudutavad standardid ja seadusandlus

Nõuded teede valgustusele ja ülekäiguradadele

Platside, sh parklate ja parkide valgustus

Välisvalgustus uute elamurajoonide arenduses

Fassaadivalgustus kui kasvav trend

Mida tuleb arvesse võtta valgustite valikul välitingimustesse (sh käivitusvool ja liigpinge)

Välisvalgustuse juhtimine tagab energiasäästu, kuid võimaldab luua ka meeleolu

 

Teadmiste testimine

teab välisvalgustust puudutavaid standardeid ja seadusandlust
oskab rakendada teede ja ülekäiguradade valgustuse nõudeid
oskab planeerida platside, sh parklate ja parkide valgustust
oskab planeerida õiget välisvalgustust uute elamurajoonide arenduses
oskab planeerida trendikat fassaadivalgustust
oskab valida õigeid valgusteid välitingimustesse (sh käivitusvool ja liigpinge)
oskab tagada välisvalgustuse energiasäästu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

25.10.2023
230.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses