Välisseinte ja katuste soojusläbivus ning selle arvutus koos näidetega

KOOLITUSE KAVA

 

Piirete soojusläbivus. Õigusalane reguleerimine

Välisõhuga kontaktis olevate piirete soojusläbivuse arvutamise standardite ülevaade

Milline standard on kehtiv ja mida standardite lugemisel teadma peab

 

Materjalide valiku praktilised soovitused

Ehitusmaterjalide soojuserijuhtivused ning selgitused, mida tootja andmetest kasutada

Erinevate materjalide soojuserijuhtivuste näited

 

Soojusläbivuse ja lisasoojusläbivuse arvutused näidetel

Näidisarvutused standardi alusel.

Arvutamine läbi nii homogeense kergplokk konstruktsiooni kui ka

mitmekihilise puitsõrestikseina ja/või katuse.

Näited isasoojusläbivuste kohta

 

Välisseina ja katuse insener-tehnilised lahendused

Millised on liginulleenergiahoone sobilikud välisseina ja katuse lahendused

Milline peaks olema nende soojusläbivus

 

Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

30.09.2020
199.00  180.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks