Archived: Väliskanalisatsioon. Kanalisatsioonivõrgu projekteerimine. Võrgu elemendid – kaevud: planeerimise ja valiku kriteeriumid, tähelepanekuid praktikast

Lühikirjeldus: 

Meenutame terminoloogiat; millised on levinumad materjalid kaevu valmistamiseks; tutvustan tähtsamaid väliskanalisatsiooni kaevule kehtestatud nõudeid; vaatame üle normdokumendid, milliseid nõuteid nad kaevule esitavad; tutvume kaevutootjate poolt pakutavate tehniliste lahendustega; uuendame kaevu kirjeldamise teadmist, et paremini mõista millist informatsiooni vajab tootja kaevu valmistamiseks; tutvume kaevu stabiilsuskontrolli programmiga; analüüsime projekteerija poolt välja pakutud lahendusi ja lahenduse teostamise võimalikkust; päeva lõpus toimub teadmiste ja oskuste kontroll; analüüsime ja kommenteerime kontrolltesti küsimusi ja neile valitud vastuseid

 

KOOLITUSE KAVA

 

Üldsätted ja määratlused

Kaevu valmistamisel kasutatavad materjalid

Kaevule kehtestatud tehnilised nõuded

Kaevu standardid: EVS-EN 1917; EVS-EN 588-2; EVS-EN 13598-2

Kaevu kirjeldamine, nn “Kaevukell”

Kaevu kõrgus

Moodulkaev vs moodulkaev

Kaevu stabiilsuse arvutusnäide programmi Uponor 4.2 baasil

Ringsurvele vastupidavuse klass SN2 vs SN4 vs SN8 ning tõüsutoru valimine (kas sile või laineline)

Kaevu päised

Kaevu kohta käiva informatsiooni analüüs, näited tegelikkusest

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.12.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames saab kokkuvõtliku ülevaate enamlevinud kaevudest, mida kasutatakse isevoolse väliskanalisatsioonivõrkudes, saab ülevaate tähtsamatest tehnilistest nõuetest, saab ülevaate normdokumentidest, saab ülevaate tehnilistest lahendustest, saab oskuse kaevu tellimuse vormistamiseks, saab tutvuda kaevu stabiilsuse arvutamise programmiga, saab oskuse hinnata pakutud lahenduse sobilikkust, saab täiendust oma oskusteabele

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

5,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses