Archived: Vaiad ja vaivundamendid inseneri praktikas. Vaiade kandevõime ja käitumine

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Vaiade klassifikatsioon, olemus ja ajalugu

Valmistamise (süvistamise) tehnoloogiad

 

Vaiade käitumine

Külje ja otsa vastupanu formeerumine

Pinnase väljasurumine, tihenemine

Pöördhõõre

 

Vaia kandevõime

Määramine, arvutamine, hindamine

Tabelid, penetratsioon, katsed

 

Vaivundamendi vajumine

Rostvärgi ja vaiade koostöö

Mis on juhtunud?

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 20.02.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab vaiade klassifikatsiooni, olemuse ja ajaloo, teab vaiade käitumisest, oskab määrata, arvutada ja hinnata vaiade kandevõimet, analüüsida ehitusega seotuid riske vaivundamendi vajumisel ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses