Archived: Uus standard 2022. Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja võimalused energiasäästuks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Eesmärk: 

Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus, kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Käsitleme A.I. (Artificial Intelligence) ja nn BIG Data töötluse võimalustest tehnosüsteemide töö optimeerimisel ning põhimõtteliselt ka virtuaalse elektrijaama lahendust. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“(19.10.2020) ja mida kõike juba toob kaasa Euroopa parlamendi ja nõukogu energiatõhususe direktiivide kohustuslik rakendamine. Oluline on ka et 1.04.22 kehtib standard EVS-EN ISO 52120-1:2022 asendadesEVS-EN 15232-1:2017 ja see vajab kindlasti kommenteerimist. Vaatame üle tänapäeva hooneautomaatika võimalusi juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi juhtimisel ning eri süsteemide koostööl

Lühikirjeldus: 

Keskendume reguleerimisülesannete põhimõtete tegelikule realiseerimisele. Mis on selle aluseks nii standardite, kui ehitusautomaatikas kasutada olevate vahendite ja lahenduste poolt uues EVS-EN ISO 52120-1:2022. Mis peaks muutuma ja mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises. Ka projekteerimise lähteülesandeseos. Juba kehtivad õigusaktid ühelt poolt ja tehnika (IT, AI ning BIG data töötluse võimalused) on loonud uue kvaliteedi nende eri distsipliinide ühildamiseks ühtsesse juhtimisskeemi saavutamaks energiasäästu ning tagades sisekliima mugavustsoonis. Kuidas valida juba praegu investeering hooneautomaatikasse selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele. Lähitulevikus saab praegu ruuliva ETA kõrval KEK (hoone kaalutud energiaerikasutus) järjest suurema ning kohustuslikuma kasutamisega. Hooneautomaatikal, selle võimalusi tutvustame antud seminaril, on selles protsessis võtmetähtsusega

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima

 

Hooneautomaatika võimalused sisekliima ja energiatõhususe tagamisel

Arengud ja lähema tuleviku nägemus

Uut seadusandluses, standardid ja määrused

Nõuded 2025, 2030 jne . aastateks, nii hoone halduses kui mõõtmisteks

E-ehitusregistrist ja oletused tulevikus avalikustamiseks kohustuslikest hoone andmetest

Erinevate tehnosüsteemide sidumise eeldused

Sisekliima nõuded, sellest millest ei saa taganeda

UUS standard EVS-EN ISO 52120-1:2022, mis asendab EVS EN 15232 ja RKAS.ee „parim praktika“

 

Ventilatsioon ning sooja- ning külmavarustus. Olulisemad automaatika ja juhtimise aspektid

Eriti vajaduspõhise juhtimise (juba uue standardi B klassile vajalik), s,h, õhu kvaliteedi mõõtmise

tegelikud võimalused seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega

 

Erinevad lahendused ja skeemid

Mõõtmine ja energiatarbimise analüüs, targad andurid

EL direktiivi juba kehtivad nõuded distantslugemisele ja aruandlusele. Selle täitmise võimalused

 

Tehnilised lahendused, juhtimine ja optimeerimine

Teated tegelikkusest Haldajale ja omanikule

Parim praktika suurte, keskmiste ja väikeste süsteemide osas

 

Vead ja puudused automaatsüsteemide teostamisel

 

Teadmiste testimine

 

• NB! Seminaril leiab ainult põgusat käsitlemist ATS, suitsueemaldus, valve ja juurdepäässüsteemide sidumine. Keskendume äri- ja ühiskondlikele hoonetele
• NB! Korterelamute ja eramute problemaatika, s.h elumajade energiatõhusaks renoveerimine, on väga põgusalt käsitlustel

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 17.03.2023

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab tehnosüsteemide ning automaatika juhtimist energiatõhususe ja sisekliima tagamiseks, oskab rakendada uuemad standardid ja määrused, oskab leida erinevaid lahendusi eri distsipliinide liitmisel, oskab mõõta ja analüüsida energiatarbimist, oskab juhtida ja optimeerida tehnosüsteeme, teab vigadest ja puudustest automaatsüsteemide teostamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks