Uued tehnoloogiad tee-ehitamisel. Järelevalve soovitused

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teedevaldkonna (ehitus/hoole) omanikujärelevalve tegevust reguleerivaid dokumente ning uudistame, milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi on järelevalvel võimalik oma töös kasutada

 

KOOLITUSE KAVA

 

Omanikujärelevalve rolli selgitamine

Omanikujärelevalve teenusest vastavalt ehitusseadistikule

 

Teedevaldkonna omanikujärelevalve tegevusse puutuvad dokumendid

Teedevaldkonna omanikujärelevalve traditsioonilised ja ka uudsed töövahendid

Teedevaldkonna omanikujärelevalve poolt kasutust leidvad tehnoloogilised rakendused ja keskkonnad

 

Avastatud tüüpilised ja ka ebatüüpilised vead

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
✓ Teab omanikujärelevalve rollist ehitusprotsessides
✓ Oskab osutada omanikujärelevalve teenusi vastavalt ehitusseadistikule
✓ Oskab dokumenteerida teedevaldkonna omanikujärelevalve tegevust
✓ Oskab kasutada teedevaldkonna omanikujärelevalve töövahendeid
✓ Teab omanikujärelevalve poolt kasutust leidvatest tehnoloogilistest rakendustest
✓ Teab tüüpilistest ja ka ebatüüpilistest vigadest ja oskab neid vältida

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

22.02.2024
210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses