Archived: Veebiseminar – UUED NÕUDED suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele (EVS 919:2020)

KOOLITUSE KAVA

 

UUED normiviited       

Suitsueemalduse eesmärk         

Suitsutõrje (suitsueemalduse) lahendusviisid    

Suitsutõrje käivitustasemed

Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine

 

UUED suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded

Suitsueemalduse eelprojekti sisu

Suitsueemalduse põhiprojekti sisu

 

UUED üldnõuded

Hoone jagamine suitsutsoonideks

Loomuliku suitsueemalduse projekteerimine

Mehaanilise suitsueemalduse projekteerimine

Suitsueemalduse kompensatsiooniõhuavad

Suitsueemaldus trepikodadest ja liftišahtidest

Kohtsuitsueemaldus

Suitsueemaldus liiklustunnelitest

 

Ülerõhku tekitavate süsteemide projekteerimine           

Juhtimiskeskused. toiteallikad

Suitsueemaldusseadmete paigaldamine             

Suitsueemaldussüsteemi kasutuselevõtt

Üleandmisdokumentatsioon     

Suitsueemaldussüsteemi hooldus, korrashoid ja ülevaatus (kontroll)

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 23.01.2020

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses