Archived: Uued nõuded hoonete tuleohutuse tagamisel

Lühikirjeldus: 

koolituse käigus saavad osalejad teadmisi viimaste tuleohutusalaste seadusandluse muudatustest, sh. jõustuvatest Siseministri määruse nr.17 muudatustest, mis toovad endaga uusi “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõudeid”

 

KOOLITUSE KAVA

 

Olulised UUED tuleohutusnõuded

 

Hoone tuleohutuse määramine

Tulepüsivus

Eripõlemiskoormus

Tuletundlikkus

 

Hoone konstruktsioonide tuleohutusnõuded

Hoone konstruktsiooni kandevõime

Tuletõkkesektsioon

Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Avatäited ja tehnosüsteemid tuletõkkekonstruktsioonis ja tulemüüris

Pööningu tuleohutus

Katuse ja katusekatte tuleohutus

Rõdu, lodža ja terrassi tuleohutus

Sisepinna tuletundlikkus

Välisseina tuleohutus

 

Tehnosüsteemide ja elektripaigaldiste tuleohutusnõuded

Torupaigaldise tuletuletundlikkus

Kaabli tuletundlikkus

Tule leviku takistamine

Tulemüürile esitatavad nõuded

Küttesüsteemi tuleohutus

Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus

Tuleohutuspaigaldised

 

Evakuatsiooni tagamine

Päästetööde ja päästemeeskonna ohutuse tagamine

Ehitiseväline tuletõrje veevarustus

 

Loeng viiakse läbi lektori auditooriumiga aktiivse suhtlemise formaadis, siis iga küsinu saab vastuse

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 21.12.2019

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses