Archived: Veebiseminar – UUED NÕUDED 2020 Ehitamise dokumenteerimisele ja üleandmisele

Dokumentatsiooni vormid. Teooria ja praktika

(Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 nr 3 määrus)

 

 

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid ning uue määruse muudatuste mahtu ning selgitame allkirjastamise nõudeid ehitusprotsessi läbiviimisel. Eraldi jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel ning selgitame uue seaduse muudatuste mahtu. Selgitame ka ehitusdokumentatsiooni sisestamist EHR-i

 

KOOLITUSE KAVA

 

Millistest õigusaktidest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded

Ehitusdokumenteerimise 14.02.2020 määruse olulised muudatused

Ehitusdokumentide allkirjastamise reeglid

Muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimise nõuded

 

Uued nõuded dokumentide koostamisel. Praktilised soovitused

Ehitustööde päeviku vorm

Kaetud tööde päeviku vorm

Õhulekkearvu mõõtmise akti vorm

Töökoosoleku vorm

Tehnosüsteemi toimivuse katseprotokolli vorm

Hooldusjuhendi vorm

 

Täitedokumentatsiooni sisestamine EHRi. Praktiline juhend

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 04.05.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab ehitusdokumenteerimise nõudeid ja 14.02.2020 määruse olulisi muudatusi, teab muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimise nõudeid, oskab koostada ehitustööde ja kaetud tööde päevikut, õhulekkearvu mõõtmise akti, töökoosolekut ja hooldusjuhendi vormi, tehnosüsteemi toimivuse katseprotokolli, oskab sisestada täitedokumentatsiooni EHRi, oskab vältida teatavaid vigu ehitamise dokumenteerimisel

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5.4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses