Archived: Torustike kaasaegsed paigaldamise ja renoveerimise tehnoloogiad

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – KAEVEVABA TEHNOLOOGIA

 

Kaevevaba tehnoloogiad. Valiku kriteeriumid

Kaevevaba (NoDig) tehnoloogia rakendused. Valiku kriteeriumid

AS Terrat kogemus osaluses FiSTT (Soome kaevevaba assotsiatsioon) liikmena ja

koostöös rahvuvahelises ISTT organisatsioonis

 

Uue torustiku paigaldamine kaevevaba tehnoloogial

Praktiline kogemus Eestist ja mujalt

Suundpuurimise (HDD) tehnoloogia rakendustest

 

Torustike renoveerimine kaevevaba tehnoloogial

Erinevate tehnoloogiate rakendamine

Vanade torustike seisukorra hindamine. Lahendused torustike renoveerimiseks

Olemasolevate raudbetoon – vaatluskaevude kaevevaba renoveerimise võimalused

Arengud selle suunal. Näited Euroopast

 

Näited Eesti ja Soome praktikast

CIPP – “sukk” tehnoloogia kasutamine Eestis ja Soomes

AS-i Terrat 20-aastase kogemuse põhjal

 

 

II OSA – RENOVEERIMISTÖÖDE TEHNOLOOGIAD

 

Mõistetest

Renoveerimisel kasutatavatest plastidest

 

Suuremõõduliste PE torude elekterkeevis ühendamise eripära

Pikk sujutus

gofreeritud painduva toru sujutamine

täisseinalise toru sujutamine

spiraaltoru sujutamine

Eelpakkitud toru sujutamine trummlilt

pakitud PVC toru

pakitud PE toru

Tükksujutus

 

Torustikud reostunud pinnase läbimiseks

Järelühendused olemasolevatesse kaevudesse

Sisseviigud hoonesse/läbiviigud vundamendist

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab kaevevaba tehnoloogia valiku kriteeriume, oskab rakendada selle tehnoloogiat torustiku paigaldamisel ja renoveerimisel, oskab hinnata vana torustiku seisukorra ja valida lahendust renoveerimiseks, teab Eestis ja Soomes kasutatava CIPP-"sukk" tehnoloogiat ja selle rakendamise praktikat

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks