Archived: Tööstus ja majatehniline isolatsioon. Materjalid ja nende toimivus

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

Isolatsioon on energiasäästu nurgakivi.
Energia … see sõna assotsieerub viimasel ajal järjest teravamalt sõnaga raha, isolatsioon säästab energiat, seega isolatsioon säästab Teile raha.
Isolatsioon on see, mis hoiab sooja seal, kus see peab olema (hoones, torus, mahutis jne) ja vähendab energiakadu kümneid kordi. Iga isolatsioonisse investeeritud € toob Teile 100€ tagasi, küsimus on vaid ajas. Mida parem isolatsioon, seda kiiremini.
Võimalik, et praeguses turbulentses olukorras on isolatsioon üldse üks parimaid ja kindlamaid investeerimisvõimalusi.
Loengus vaatame, mis on „karul kõhus“ ehk, millest isolatsioon koosneb, kuidas ta töötab ja kuidas ära tunda head, või siis ka halvasti tehtud isolatsiooni, sest sellest sõltub, kui kiiresti või kas üldse Teie investeering end ära tasub. Kuidas üldse arvestada isolatsiooni tasuvust ja millele pöörata tähelepanu isolatsiooni tellimisel ja järelvalvel, aga ka hoonete ja seadmete projekteerimisel, et need võimaldaks toimivat isolatsiooni paigaldada.

 

Eesmärk: 

Koolituse läbinu:
saab aru isolatsiooni olulisusest
mõistab, et isolatsiooni tasuvust ei ole mõtet arvestada investeeringu tasuvusaja järgi
oskab vahet teha toimival ja mittetoimival isolatsioonil,
teab, kuidas isolatsioon toimib ja et isolatsiooni investeeritud raha, aeg ja vaev tasub end alati mitmekordselt ning et hoone tehnosüsteemi ekspluatatsioonikulud on pöördvõrdelises sõltuvuses isolatsioonile kulutatud raha suurusest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Milleks meile isolatsiooni vaja on

Mis üldse on isolatsioon

Millised on isolatsioonimaterjalide tüübid

Millest isolatsioon koosneb

 

Kuidas isolatsioon toimib

Millised on isolatsiooni tüübid

Mida teevad isolatsiooni kate ja tugikonstruktsioon

Kuidas valida õiget isolatsiooni paksust (dimensioneerimine)

 

Erinevate tehnosüsteemide isoleerimise eripärad

Torustike, mahutite, katelde ja filtrite isolatsioon

Külmaisolatsioon

Majatehnilised isolatsioonid

 

Milliseid vigu tihti isoleerimisel tehakse ja mis on tagajärjed

Projekteerimis- ja ehitusvead, mis mõjutavad isolatsiooni

Millised on olulised aspektid, mida jälgida projekteerimisel ja ehitamisel,

et pärast oleks üldse võimalik toimivat isolatsiooni paigaldada.

 

Isolatsiooni standardid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab isolatsiooni standarte, erinevaid isolatsioonimaterjale ja kuidas need toimivad, oskab analüüsida, millal ja mis viisil, millistega materjalidega isoleerida torustike, mahuteid, katlaid, ventilatsiooni- ja küttesüsteeme, oskab analüüsida isolatsiooni paigaldamisel tekkivaid riske ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses